”Lagstiftningen är väldigt tydlig”

Kommunalpolitiska beslut får inte inskränka de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, säger Anders Österberg.

Miljonerna som anslås till Hästa gård används inte

Politikerna beslutar år efter år att satsa på Hästa gård, men det är inte mycket som har hänt.