Nytidas personal protesterar mot nedskärningar

De anställda säger att personalstyrkan på gruppboendet har halverats, men företaget förnekar det.