”Alkompis har alltid haft ett integrationssyfte”

Vi vill att alla ska få tillgång till information, oavsett språkkunskaper, säger Julia Agha, VD för Alkompis.