Fattigdom är brottets moder

Redan Marcus Aurelius, romersk kejsare och filosof för nästan 2000 år sedan, fattade hur det hänger ihop. Citatet i rubriken är hans.