”Har inte våra barn rätt att känna framtidstro?”

Sammanträdet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd på torsdagskvällen blev välbesökt. Oroliga föräldrar med barn i Jacobiskolan, tidigare Al Azharskolan, som nu ska stängas kom dit. De vände sig till det enda forum som finns där medborgarna möter sina politiker. – Splittra inte 700 elever, låt staden ta över skolan!