Ny rapport om hälsan för de över 85 år

I veckan har det publicerats en undersökning om äldres hälsa. Den visar att vi blir äldre men inte mår helt bra.