De vill bygga broar till arbetsmarknaden

Nätverksprogrammet ”Kontakten” ska ge tillgång till affärsnätverk och möjlighet till inträdesposition för nyexaminerade och studenter som är i slutskedet av deras studier. – Vi har mött personer som vittnat om en utmaning kring att få ett jobb som nyexaminerad från Järva, säger Milqias Habte, processledare på Folkets Husby.