Två kvinnor framför en dator.

Nätverksprogrammet ”Kontakten” ska ge tillgång till affärsnätverk och möjlighet till inträdesposition för nyexaminerade och studenter som är i slutskedet av deras studier.
– Vi har mött personer som vittnat om en utmaning kring att få ett jobb som nyexaminerad från Järva, säger Milqias Habte, processledare på Folkets Husby.

”Kontakten” är ett nätverksprogram som görs i samarbete mellan Beredskapslyftet och Folkets Husby. Programmet riktar sig in till personer mellan 20-30 år som är från Järva och som är nyexaminerade eller i slutskedet av sina studier eller sin yrkesutbildning, och i behov av att etablera kontaktvägar in i arbetslivet.

– Vi i huset har identifierat ett stort behov för ett nätverksprogram som hjälper studenter och nyexaminerade studenter att ta sig in arbetsmarknaden. Vi har tagit vårt ansvar genom att skapa studieplatser genom vår plattform Inkubatorn, och där har vi ju mött personer som vittnat om en utmaning kring att få jobb som nyexaminerad, och det beror såklart på olika samhällsstrukturer. Men vi vill vi också ta ett ansvar genom att bedriva insatser gentemot deras förflyttning efter att de har varit hos oss och studerat, säger Milqias Habte som är processledare på Folkets Husby.

Om man kollar på adepternas primära behov så är det ju att komma in i arbetsmarknaden

Han berättar att det finns liknande nätverksprogram i området och snarlika områden, men att de inte uppfyller behoven som finns.

– I dessa program ser det ut som så att adepten och mentorn träffas och pratar om vad de gör, hur deras vardag ser ut och vad de äter till frukost. Det landar inte i mer än i ett möte med relationellt syfte där två personer från olika bakgrunder träffas. Självklart är det viktigt att möta människor från andra platser. Men om man kollar på adepternas primära behov så är det ju att komma in i arbetsmarknaden, säger Milqias Habte

Tanken är att den nya generationen på arbetsmarknaden från Järva ska möta seniora nyckelpersoner från näringslivet. Där får deltagarna tillgång till affärsnätverk, möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde och mentorer som är fokuserade på att hitta inträdesmöjligheter för adepten.

Att delta i nätverksprogrammet är gratis och syftar till ett slutresultat där nyexaminerade adepter ska få en inträdesposition på en arbetsplats, och där studerande ska hitta en arbetsplats där man antingen kan göra sitt examensarbete eller sin praktik.

Sista ansökningsdag till ”Kontakten” är den 14 November.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email
Annons: