Högerpolitiken gör järvabor otrygga

Vilka signaler sänder politiker ut när unga behöver växa upp med fördomar och rasism? undrar skribenten.