Akalla torg

Akallabon och ersättaren för S i Järva stadsdelsnämnd Bengt Ohlsson ser flera problem med eventuell renovering av centrumfastigheten i Akalla. Han tycker att kraven som framförts i debatten varit orealistiska.

Det senaste halvåret har ”Centrumbyggnaden” i Akalla diskuterats flitigt, utifrån förslaget till ny detaljplan. Enligt det skulle centrumbyggnaden rivas, och ersättas av en betydligt större byggnad med plats för offentlig eller kommersiell service, men också bostäder.

Kloka inlägg har gjorts i debatten, men missuppfattningar har också förekommit, och ogenomtänkta eller orealistiska idéer har framförts. 

Annons:
Annons:

En Aktionsgrupp har krävt att inget nytt ska byggas

En Aktionsgrupp har krävt att inget nytt ska byggas, utan Stockholms stad ska ”ta tillbaka” centrumfastigheten i kommunens ägo, renovera den och se till att en ny livsmedelsbutik och postservice öppnar under år 2024. Det sägs att de närliggande bostadsrättsföreningarnas styrelser liksom Hyresgästföreningen Järva ingår i gruppen, och alltså står bakom kraven. Det förvånar mig – man skulle ju vänta sig att de har hygglig kunskap om fastighetsjuridik och – ekonomi.

Jag är övertygad om att kraven på flera sätt är orealistiska. 

För det första är det inte säkert att det alls går att ”ta tillbaka” byggnaden i kommunal ägo. För en tvångsförsäljning krävs att regeringen eller länsstyrelsen ger expropriationstillstånd. Det är inte troligt att de gör det, och i varje fall är expropriation en långdragen och dyrbar process. I praktiken bygger en återgång av byggnaden i kommunal ägo på att den nuvarande ägaren – ett privat fastighetsföretag – är beredd att sälja den till kommunen till ett rimligt pris, vilket de hittills inte visat intresse för. 

För det andra är det orealistiskt att kommunen, eller någon annan, skulle kunna överta byggnaden och renovera den så den står klar 2024. En renovering, och än mer nybyggnation, tar mer tid än så. Därför arbetar vi för en tillfällig lösning. 

Inget fastighetsföretag kommer att renovera om det kostar så mycket att lokalerna inte går att hyra ut

För det tredje kommer inget fastighetsföretag, vare sig privat eller kommunalt, att renovera om det kostar så mycket att lokalerna inte går att hyra ut. Det kanske smärtsamma valet står då mellan att bygga nytt eller att låta nuvarande byggnad förfalla. 

När Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd diskuterade sitt remissvar i februari tyckte vi i den rödgröna majoriteten (S, V, MP) att förvaltningens förslag behövde preciseras och kompletteras. Vi skrev i ett ”särskilt uttalande” att ”den föreslagna byggnaden är alltför hög i förhållande till närliggande bebyggelse”, och att ”den föreslagna utformningen av den nya byggnaden, och närheten till befintlig bebyggelse, /gör/ att det nya kvarteret och dess närmaste omgivning kan upplevas vara ”trångt”. Vi påpekade också att det i projektets start-PM står att ”Akallas strukturella karaktär ska vara en tydlig utgångspunkt i utformning och gestaltning…. ”, och ifrågasatte om förslaget stämmer med det.

När jag flyttade till Akalla på 1980-talet fanns två livsmedelsbutiker. Nu är de fem. Bostadsrättsföreningarna har hyrt ut lokaler, med relativt låg hyra, till butiker som säljer frukt och grönt, bönor, ris och kryddor. Det gör det svårare för en fullsorterad livsmedelsbutik att klara konkurrensen. Många ”storhandlar” numera i något köpcentrum, och handlar i Akalla bara som komplettering. Även näthandeln av mat ökar. Det har faktiskt hänt en del sedan Akalla centrum byggdes för 50 år sedan. 

En annan sak som ändrats är att byggkostnaderna har ökat kraftigt. Ingen kommer att renovera eller bygga nytt om man inte kan ta in hyror som täcker kostnaderna. Därför kan fler kvadratmeter att hyra ut behövas. Parkeringsplats vid centrumbyggnaden skulle kunna nyttjas för det. En högre byggnad kan också krävas för att få det hela att gå ihop. 

Vi har inte uteslutit renovering, men vi tvivlar på att det är ekonomiskt hållbart. Men om berörda bostadsrättsföreningar tror det finns inget som hindrar att de köper, renoverar och hyr ut lokalerna. Däremot är det orimligt om de kräver att staden medvetet ska ge sig in på förlustaffärer genom att subventionera hyror för butikslokaler.

Det vore bra om både staden och privata aktörer lokaliserade mer verksamhet hit.

I debatten har framförts att Akalla borde ha mer kommersiell och offentlig service än idag. Den uppfattningen delar jag – vi har sett under åren hur butiker, post, bibliotek och nu senast bankomaten försvunnit. Det vore bra om både staden och privata aktörer lokaliserade mer verksamhet hit. Då krävs fler och större lokaler. 

I princip vore det också positivt med fler bostäder i Akalla centrum. Dels skulle t.ex. ungdomar som vuxit upp i Akalla kunna bo kvar, dels skulle det betyda fler potentiella kunder till livsmedelsbutiker och annan service. Det kan behövas om den ska bli kvar. 

Låt oss gärna diskutera hur Akalla centrum ska se ut. Men låt oss göra det utifrån realistiska utgångspunkter! 

Bengt Ohlsson

Print Friendly, PDF & Email