Maliha Kahn, Ronak Mi, Emma Ström och Ailin Mi

StreetGäris fick årets Oscarspris för sitt folkbildande arbete. Medlemmar från styrelsen var på plats i Malmö för att motta priset.
– Det är en enorm ära och ett så viktigt kvitto på att det arbete vi gjort, och gör, är avgörande, sade Ailin Mi, StreetGäris ordförande.

För fem år sedan, på internationella kvinnodagen den 8 mars, gick en unga grupp kvinnor från Stockholms förorter samman. De var frustrerade över att alla röster inte hördes i samhället och att människors värde, makt, inflytande och möjligheter beror på var i staden en bor.

StreetGäris lyfter frågor, teman och grupper som inte kommer till tals i den vardagliga, mainstream debatten. Genom föreningen arrangeras panelsamtal, föreläsningar och debatter. Med ett nätverk med drygt 5400 medlemmar får kvinnor och icke-binära ett tryggt separatistiskt rum för kunskapsutbyte, egenmakt och inspiration.

Annons:
Annons:

–  I en tid där rasistiska och nazistiska organisationer växer och tar allt större plats i våra gemensamma rum och i maktens korridorer är det viktigare än någonsin att vi fortsätter kampen för att säkra det demokratiska samhälle vi lever i. Där alla invånare, oavsett bakgrund, ska få leva tryggt, gå i skolan, ha en bostad och drömma fritt om sin framtid, sade Ronak Mi, medgrundare och styrelsemedlem.

Motiveringen till priset lyder: ”För folkbildande aktivism med kvinnor och icke-binära, för verksamhet som skapar egenmakt och där demokrati, feminism och antirasism är ledstjärnor, och för lyssnande och stödjande andrum där människors olikheter är en styrka när de talar med varandra.”

Manel Rodrick

Fakta:
Oscar Olsson Museet i Malmö instiftade Oscarspriset i svensk folkbildning år 2013. Priset delas ut årligen till en person eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens insatser. Priset består av ett stipendium på 10 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.

Print Friendly, PDF & Email