Fru Justitia

Sexualbrott är ett stort problem i Sverige och över hela världen. Kvinnor är majoriteten av de som utsätts, medan män är majoriteten av de som utför brottet. Sveriges rättssystem är inte rättvist mot offer av sexualbrott, skriver Akila Mah som går i årskurs 8 i Järvaskolan.

Ett exempel är något som hände år 2017, när en gärningsman från Malmö blev dömd för grov våldtäkt och kidnappning. Mannen dömdes till två års fängelse men det överklagades. Han fick fyra och ett halvt års fängelse. Mannen släpptes och fick 840 000 kr i skadestånd, eftersom han ska ha varit under 18 år när han utförde brottet. En man som våldtog en kvinna fick 840 000 kr i skadestånd, medan offret fick ingenting. Varför? – Jo, eftersom rättssystemet gjort fel.

Ofta anklagar samhället offret

Annons:

För det första har sexualbrott blivit allt vanligare. Från en undersökning år 2017 uppger 57% av kvinnor i åldrarna 16–29 år, att de någon gång blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det är mer än hälften. Dessutom är straffet för våldtäkt mellan två-sex års fängelse. Straffet för stöld är två års fängelse. Att våldta någon och stjäla något för över 1250 kr är lika illa, enligt Sveriges rättssystem.

Problemet är inte deras kläder

Ofta anklagar samhället och rättssystemet offret. Många som anmäler ett sexualbrott får höra, att det inte finns tillräckligt med bevis. De får höra, att det är deras fel. Om offret ej behövde oroa sig för att inte tas på allvar, skulle flera offer vara villiga att anmäla brottet. Problemet är inte deras kläder. Problemet är att den skyldige gjort något olagligt. Det är ett brott, vilket betyder att det borde straffas. Det är svårt att få tillräckligt med bevis, men i sådana fall som går att bevisa ska ett hårt straff tillämpas. Om sexualbrott togs på större allvar, skulle rättssystemets resurser kunna användas till att hitta mer bevis. Några lösningar för att få slut på sexualbrott är att undervisa om detta ämne i skolan, ta sexualbrott på större allvar, och få hårdare straff för denna typ av brott.

Sammanfattningsvis har sexualbrott bara blivit allt vanligare. Det kommer att fortsätta bli vanligare, om inte vi hittar något sätt att stoppa det. Straffen måste bli hårdare så att färre offer behöver gå igenom det.

Av Akila Mah, elev i klass 8 Järvaskolan
Foto: Unsplash
Print Friendly, PDF & Email
Annons: