En glad man tar en selfie med ytterligare 6 personer i bakgrunden
Den 21 mars samlades ett 20-tal intresserade för att hålla årsmöte i Stödföreningen Nyhetsbyrån Järva. Det blev en nystart för verksamheten efter pandemin. 
– Nu blir det fokus på att lyfta fram hur många som faktiskt återkommande läser och skriver i Järvas egen tidning, säger Evis Leander.
 
Till ordförande i föreningen omvaldes Ulf Brändström och till ledamöter i styrelsen valdes Amandah Melin, Asmaa Farah, Krista Sirviö, Omar Abdirizak och Evis Leander.
 
Efter de formella årsmötesprocedurerna inledde chefredaktör Kerstin Gustafsson Figueroa med att berätta lite om vad som har hänt under 2021, och vad som är på gång. Hon betonade vikten av att tidningens innehåll helst ska komma via förslag och tips, eller som texter från boende i Järva. På det sättet blir fler delaktiga och innehållet relevant för de som bor och verkar i området.  
– Ambitionen är att nå en ständigt växande läsekrets, genom att beskriva glädjeämnen och bekymmer i vardagen samt att informera om och granska myndigheternas arbete i området.
 
Föreningens medlemmar kommer att vara en viktig länk till både läsare och skribenter
 
Intresset för Nyhetsbyrån Järva är stort från omvärlden. Den senaste tiden har bland annat Journalisthögskolan, Medieinstitutet FOJO, folkhögskolan i Skurup, Tidningsutgivarna, och mediehus som Schibstedt samt Bonniers  kontaktat redaktionen för att lära sig mer, eller föreslå olika typer av samarbeten.  
 
Stödföreningens roll framöver är att hjälpa Nyhetsbyrån Järva att stärka och behålla sin lokala förankring hos boende och verksamma i området, genom att ta vara på och utveckla de idéer som kommer upp. Föreningen ska också hjälpa till att sprida information om Nyhetsbyrån Järvas arbetssätt och ambitioner, så att fler blir delaktiga i utformningen av innehållet som skribenter eller genom tips. 
 
Genom att närvara och representera tidningen vid olika arrangemang i stadsdelarna och organisera redaktionsråd, kommer föreningens medlemmar att vara en viktig länk till både läsare och skribenter.
 
Medlemskapet i Stödföreningen Nyhetsbyrån Järva är kostnadsfritt och alla aktiviteter vilar på ideellt arbete. 
Mejla redaktionen@nyhetsbyranjarva.se om du är intresserad av att gå med.
 
Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email