Publik som tittar mot scenen i Folkets Husby

Omkring 20 personer kom till Folkets Husby för att ställa sina frågor till oppositionsregionråden under höstens sista Town Hall Meeting. Till skillnad från tidigare möten hade inga representanter från föreningslivet bjudits in för att presentera sin verksamhet, men liksom föregående kvällar fanns bortfall bland politikerna. 

Jens Sjöström (S) skulle ha medverkat men ställde in på grund av sjukdom. Hans partikollegor Aida Hadzialic och Talla Alkurdi var där och pratade om sjukvården, men kunde inte svara på alla trafikrelaterade frågor, de hamnade istället hos Anna Sehlin (V). Kvällens moderator var Eleni Terzitane som är kommunikatör på Ung media och även redaktör på Nyhetsbyrån Järva.

Efter att politikerna presenterat sig fick Mohammed Barre ordförande i Somaliska föräldrar micken för att ställa första frågan som handlade om pandemin och hur den drabbat invånarna Järva. Mohamed Barre ville veta vad politikerna hade för plan för att säkerställa en bättre grundhälsa hos medborgarna.

Annons:

De som behöver vården mest är de som använder vården minst

– Vi måste se till att vårdcentralerna har ordentligt med pengar och vi måste ha en behovsprincip för att de som har större behov ska få mer resurser. De som behöver vården mest är de som använder vården minst i vår region, det måste vi vända på. Genom att kalla folk till regelbundna hälsokontroller kan vi bekämpa hälsoklyftorna, svarade Talla Alkurdi.

Om det verkligen räcker med att skicka ut kallelser var det en del som var tveksamma till. Istället kom förslag på mer handgripligen uppsökande verksamhet som dörrknackning för att nå ut till alla med behov av hälso- och sjukvård.

Akallabon Irene Westerberg undrade vilka frågor som politikerna tyckte var viktigast inför valet och varför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet verkar ha så svårt att samarbeta. Det har ju gått bra förr.

Aida Hadzialic listade välfärden, jobben och tryggheten som Socialdemokraternas tre viktigaste frågor. När hon fick följdfrågor om varför klimatet inte fanns med i prioriteringen menade hon att det ingår i jobbfrågan genom en så kallad grön industripolitik. Alla tre oppositionsregionråden trodde att partierna skulle komma överens i regeringsförhandlingarna med Socialdemokraternas nya partiledare Magdalena Andersson, men att det kunde ta lite tid. 

Om man har en normal inkomst och reser kollektivt så skulle man tjäna på nolltaxa

Liksom på tidigare Town Hall Meetings var det flera som ville prata om den så eftersatta buss 179 och priset på SL-kortet.

– I stället för att sätta in fler bussar sätter de bara mer vakter. Finns det ingen möjlighet att sätta in bussar?, undrade Mohamed Hagi Farah från Rinkeby.

Anna Sehlin svarade att bussarna i dagsläget körs av flera olika företag, men att Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen till regionen så att det blir lättare att flytta bussar mellan olika områden vid behov. Hon ville också att det ska bli möjligt att gå på bussarna även genom de bakre dörrarna och att priset på SL-kortet ska sänkas med 110 kronor.

Frågan om nolltaxa i kollektivtrafiken kom upp som en möjlig lösning på det klimatnödläge vi befinner oss i. Enligt en ny utredning som Vänsterpartiet tagit fram skulle införandet av en helt avgiftsfri kollektivtrafik i region Stockholm kräva en skattehöjning med två kronor. 

– Det är ganska mastigt, vi har sagt att i så fall behöver vi hjälp av staten med finansieringen. Men det är ett mål för oss och om man har en normal inkomst och reser kollektivt så skulle man tjäna på nolltaxa, sade Anna Sehlin.

Många av politikersvaren handlade om hur dåliga moderaterna är 

Andra ämnen som diskuterades var den psykiska ohälsan som många unga lider av, krisen i förlossningsvården, privatiseringar, skattehöjningar och det dödliga våldet.

Eftersom oppositionsregionråden är just i opposition handlade många av politikersvaren om hur dåliga moderaterna och de andra borgerliga partierna vid makten är på att sköta saker. Men Socialdemokraterna intygade att de vill ha mer pengar både till barn- och ungdomspsykiatrin BUP och till förlossningsvården. Kollektivtrafiken däremot är inte prio i deras budget, bara Vänsterpartiet vill ha lägre priser på lokaltrafiken och en tydlig satsning på miljövänliga transportmedel.

– Region Stockholm är den rikaste regionen i landet men vi måste se till att pengarna används på rätt sätt. Våra gemensamma pengar sipprar ut någonstans och går inte dit de ska. Våra akutsjukhus är ordentligt underfinansierade. Vi vill anslå ordentligt med resurser till sjukhusen och ta bort marknadslogiken inom vården, sade Aida Hadzialic.

Liksom på mötena med de styrande regionråden var det många frågor som politikerna inte hade svar på. En förtvivlad kvinna bad hjälp med att registrera sin makes dödsfall hos myndigheterna, någon ville prata om mögliga omklädningsrum i Spånga IP och en annan om problemen med hyresvärden Hembla.

Frågorna var många och engagemanget var stort under årets sista Town Hall Meeting. Stiftelsen The Global Village är tillbaka igen med sitt koncept nästa år. 

Anna Nygård

 

Print Friendly, PDF & Email