Mötesklubba

Årets sista sammanträden i stadsdelsnämnderna sker imorgon, torsdag den 15 december. Rinkeby-Kista håller sitt möte i Folkets Husby och Spånga-Tensta i Gullingeskolans matsal. Allmänhetens frågestund börjar 18.00 på båda ställena.

Frågor som tas upp under sammanträdet i Rinkeby-Kista är bland annat den ekonomiska rapporten, ett medborgarförslag om en cykelväg mellan Akalla och Kista och ett åtgärdsprogram för Igelbäcken.

Läs dagordning och handlingar här.

Annons:

I Spånga-Tensta inleds mötet med en information om Stockholmsenkätens resultat. Efter den öppna frågestunden inleds det ordinarie möte och förutom den månatliga ekonomiska rapporten behandlas flera medborgarförslag,

Läs dagordning och handlingar här.

Print Friendly, PDF & Email