leende kvinna framför whiteboard

Ulrika Wetternin Mitchell är lärare på Kista International School i Akalla, men hon undervisar inte bara sina elever. Även barnens föräldrar har börjat komma till skolan för att utbilda sig i olika ämnen. Avsikten är att de ska bli bättre på att stötta sina barn, både med läxor och annat. 

Under höstterminen har föräldrarna bjudits in vid ett tillfälle per månad för att delta i föreläsningar om säkerhet på nätet och hur de kan hjälpa sina barn i matte och svenska.

– Föräldrarna behövs, det är inte privatlärare och läxhjälp som avgör om en elev kommer att lyckas eller inte. Föräldrarna behöver vara delaktiga och vi har tur som har fantastiskt engagerade föräldrar, säger Ulrika Wetternin Mitchell.

Annons:

Föräldrarnas kompetens har mindre betydelse för barnens skolresultat än deras engagemang, menar Ulrika. Däremot är det viktigt att tänka på hur man pratar om sina egna och barnens svårigheter.

Prata om matematik i vardagen och öva på loven

– Säg inte ”jag är inte bra på att räkna så då är du nog inte heller det”. Säg istället att du vill hjälpa till så att ni kan lösa problemen tillsammans. Ibland kan det vara så att barnet klarar av själva uträkningen, men de kanske inte förstår vissa ord i matteboken.

Ulrika Wetternin Mitchell uppmanar föräldrarna att prata om matematik i vardagen och öva på loven. Digitaliseringen har gjort den yngre generationen lata, menar hon. Genom att konkretisera och ta exempel från sådant som barnen är intresserade av går det att göra ämnet mer intressant och förståeligt.

De flesta föräldraträffarna har varit mycket välbesökta och tanken är att fortsätta även under nästa termin.

– Det här är ett stort behov jag ser i hela Järvaområdet. Föräldrar vill hjälpa sina barn men vissa saknar verktygen. Det är när lärare och föräldrar samarbetar som vi kan hjälpa barnen nå bästa resultat.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email