Skylten för Tensta Träff i mörker.

Årets sista sammanträde i Järva stadsdelsnämnd äger rum torsdag den 14 december i stora salen i Tensta träff. Klockan 18 börjar det öppna mötet (oavsett vad som står i annonsen) där alla kan ställa frågor till politiker och tjänstemän.

På morgondagens möte behandlas bland annat en rapport om Tekniska museet i Tensta, IOP-avtalen för 2024, återrapportering av föreningsbidrag till AIF Kista och medborgarförslag om aktiviteter för barn och unga.

Läs hela dagordningen och möteshandlingarna här.

Annons:
Mötesklubba
Print Friendly, PDF & Email