Ikväll har stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta möte i Tensta Träff. Den öppna delen av mötet, där medborgarna kan ställa frågor, börjar 18.00.

En av frågorna som ska behandlas handlar om den nya EBO-lagen, som förbjuder asylsökande att bosätta sig hos släkt eller vänner i delar av Tensta. De som ändå gör det kommer inte att ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande. Lagen trädde i kraft från 1 januari 2020 och gäller från och med 1 juli i år.
Se vilka delar av Tensta det gäller.

Annons:

Dessutom kommer frågan om att driften av fritidsgårdarna i stadsdelen ska läggas ut på entreprenad upp. En fråga som kritiserats av Rashid Mohammed, V, vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Läs hela dagordningen här.

Det öppna mötet börjar kl 18.00, då allmänheten kan ställa frågor.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email