Fem killar på bild, en vänder ryggen till, på hans jacka står det Upprustningen.
Soar, Zakaria, Abdallah, Ahmed och Masoud.

Föreningen Upprustningen har sedan juni försökt få till ett strukturerar samarbete med stadsdelsförvaltningen för att bekämpa islamofobin i Järva. Utan framgång.
– Idag liknar retoriken mot oss muslimer ett korståg. Förvaltningen måste sträva efter en nolltolerans mot islamofobi och stå upp för alla muslimer i Järva, säger Soar Ali, föreningens ordförande.

Upprustningen nattvandrar fredagar och lördagar, anordnar läxhjälp och har bokcirklar. De har också en informell avhopparverksamhet i Husby. Allt började med att ungdomsgården Reactor stängdes 2018, något som påverkade hela området.
– Då var det många ungdomar drogs in i kriminalitet, vi fick höra av socioekonomiska skäl. Men det var inte bara det, det handlar om att veta vem man är, vara stolt över sin bakgrund, sin kultur, stolt över att komma från Husby, Rinkeby, Tensta.

Året därpå skulle Husby moské tvingas flytta från sina lokaler i centrum, troligen till en plats långt bort.
– Då var vi många som reagerade och kände att vi måste göra något. Om vi inte hade lyckats stoppa stängningen och flytten av Reactor, så skulle moskén i alla fall försvaras.

Annons:

Beslutet om flytt av moskén sköts sedemera upp, på grund av protester, pandemi och ekonomisk kris.

Nu pågår en häxjakt på muslimer

Men det var när Paludan kom till Husby 2022 för att bränna en koran, som föreningen Upprustningen bildades.
– Då förstod vi att det här med demokrati, det är en bluff, det gäller inte alla. Han fick hetsa mot muslimer med polisskydd.

Den senaste tidens utspel från regeringen, och partier som tillhör regeringsunderlaget, har lett till att klimatet har hårdnat ytterligare.
– Nu pågår en häxjakt på muslimer, moskéer angrips, Säpo stänger godtyckligt skolor med muslimsk profil, sådana beslut föder kriminalitet och radikalism.

Killarna i Upprustningen känner att nu är det dags för politiker och förvaltning att göra något konkret. Soar Ali för deras talan:
– Vi upplever att islamofobi är en typ av diskriminering som varken motarbetas eller bekämpas. Inte från staten, kommunen eller stadsdelen. Det första förvaltningen kan göra är att belysa problemet.

Vi ställer inte kamp mot kamp, absolut inte, i Sverige ska ingen diskrimineras

De tycker att precis som staden arbetar mot antisemitism och med hbtq-frågor, borde stadsdelen arbeta med diskrimineringen mot muslimer. Soar Ali är noga med att betona att det inte handlar om kritik mot den verksamhet som redan finns.
– Nej, vi ställer inte kamp mot kamp, absolut inte, i Sverige ska ingen diskrimineras. Men i Sverige finns en miljon muslimer som diskrimineras dagligen.

Upprustningen tycker inte att politikerna gör något, utan de har vänt sig till förvaltningen istället.
– Vi har gjort fel som bara vänt oss till politikerna, de byts ut. Politikerna kommer och går och tjänstemännen består, brukar vi säga. Tjänstemännens uppgift är att förvalta området rätt och de säger att de är emot alla typer av diskriminering, all rasism, men vi ser gärna att de arbetar konkret även mot islamofobi.

Det pågår en systematisk identitetsplundring av muslimer i Järva

De vill att förvaltningen tar kontakt med moskéer, föreningar och alla som vill bekämpa det här problemet i Järva.
– Några sådana kontakter finns inte, vi försökte bilda ett sådant forum, men vi har inte lyckats. I våra diskussioner sade tjänstemännen inte att de inte kan genomföra något sådant, men vi köper inte det.

Killarna, för de flesta av Upprustningens medlemmar är unga män, har gjort klart för tjänstemännen att islamofobi är ett aktuellt problem, ett av de största i Järva.
– Det pågår en systematisk identitetsplundring av muslimer i Järva. Vi vill göra något åt det. Järva har många muslimer, det är känt för att många muslimer bor här, därför är det viktigt att stadsdelen förvaltar området som de ska.

Men är inte problemen för invånarna i Järva allmänna, oavsett religion?

– Jo, men Husbys kristna vet att islamofobin är ett problem, islamofobin drabbar inte bara religiösa muslimer, även icke-muslimer från den muslimska världen. Sedan är det koranen som bränns och moskéer som ska rivas.

Alla förtryckare i världen säger att de är emot diskriminering. Ändå fortsätter förtrycket

Soar konstaterar att islamofobi är ett globalt problem och inte någon ny företeelse.
– Islamofobin har funnits sedan medeltiden, titta hur man formade bilden av orientalen. Nu säger de att muslimer inte är integrerade i samhället, inte är demokratiska. Förut sade de att vi skulle civiliseras, även om civilisationen föddes i den muslimska delen av världen.

De är besvikna både på politiker och tjänstemän, tycker att ingen gör någonting.
– De säger ”vi är emot all form av diskriminering”. Det är det enklaste man kan säga, ingen säger emot. Alla förtryckare i världen säger att de är emot all form av diskriminering. Ändå fortsätter förtrycket.

Upprustningen vill nu att stadsdelen tar sitt ansvar.
– Järva kan utgöra ett exempel för andra och ordna temadagar i skolan, en temavecka på biblioteken, då allt handlar om muslimers rättigheter och om anti-muslimsk rasism. När vi firar eid bör stadsdelen också visa att det är fest. Belys de här frågorna, tala om dem, skriv om dem, skapa kontakt med alla aktörer som är beredda att motarbeta islamofobin.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email