Övervakningskamera och ett kameraövervakat Rinkeby torg

Järva är det mest kameraövervakade området i hela Sverige. Här finns nära 40 övervakningskameror, och dessa räknas bara till polisens kameror. Nu vill även Stockholm stad för första gången sätta upp egna övervakningskameror, bland annat i Husby och Akalla.

Det var i Järva som polisen började med kamerabevakning av stadsdelarnas centrum, vilket har utökats till större områden de senaste åren. Här finns just nu 37 permanenta kameror och ytterligare tre tillfälliga. Men det är inte bara polisen som får sätta upp kameror, utan även bostadsföretag och näringsidkare.

Nu vill även Stockholm stad för första gången sätta upp egna kameror, vilket SVT var först med att rapportera om. Kamerorna ska vara aktiva dygnet runt på offentliga platser, men de ska dock inte bevaka dessa i realtid. Det inspelade materialet ska istället endast granskas vid behov i efterhand, och efter sju dagar ska bilderna raderas, enligt Dagens Nyheter.

Annons:

Händer det något så finns det bevismaterial

Syftet är enligt finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) både att hjälpa polisen och att få medborgarna att känna sig tryggare.

– Det handlar om offentliga miljöer där rån mot butiksägare och narkotikahandel sker i stort sett dagligen. Många medborgare upplever stor otrygghet. Det är mer integritetskränkande att behöva leva så än att bli filmad när man går över torget, säger Anna König Jerlmyr till Dagens Nyheter.

I Järva vill staden sätta upp övervakningskameror i Husby och i Akalla. Aicha Mohamed, 37, bor i Husby och ser positivt på kameraövervakning av offentliga platser.

– Jag ser inga problem med det. Om man inte har gjort eller tänker göra något olagligt har man ju inget att oroa sig för. För mig är det en trygghet att veta att våra områden övervakas, händer det något så finns det bevismaterial, säger hon till Nyhetsbyrån Järva.

Ansökningarna om att få sätta upp stadens kameror ligger sedan december 2021 hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tidigare Datainspektionen. Det är dock oklart om ansökningarna blir beviljade. I fjol fick IMY in 28 ansökningar från olika kommuner och kommunala bolag som vill kameraövervaka allmänna platser. Av dessa har endast nio fått bifall, fyra har delvis fått bifall och tretton fick nej. Men Anna König Jerlmyr säger i samma intervju med Dagens Nyheter att hon vill att man fritt ska kunna införa kameraövervakning,

– Jag anser att kommuner, precis som polisen, inte ska behöva ansöka om tillstånd hos IMY.

Vi skulle vilja sätta upp 200 nya kameror i år

Vad gäller polisens övervakningskameror fick myndigheten den 1 januari 2020 fria händer att sätta upp så många kameror de ville. Innan dess behövde de tillstånd av Länsstyrelsen och senare dåvarande Datainspektionen. För att polisens övervakning inte skulle bli för omfattande eller bryta mot de regleringar som finns skulle Datainspektionen (numera IMY) bedriva tillsyn. Men myndigheten har inte gjort någon tillsyn över polisens kameraövervakning.

I ett reportage i SVT förklarar Integritetsskyddsmyndighetens jurist att en anledning till att någon tillsyn av polisens övervakning med drönare inte gjorts är att inga synpunkter kommit in. Inte heller polisens övriga kamerabevakning har synats av IMY, svarar myndigheten i ett mejl till Nyhetsbyrån Järva.

Enligt forskning sammanställd av Brottsförebyggande rådet kan kamerabevakning ha viss effekt för att förhindra eller lösa egendomsbrott, men när det gäller våldsbrott på offentliga platser syns ingen minskning.

Det är inte rimligt att Tensta har 14 kameror medan Sergels torg har sju

Trots detta planeras nu 70 nya kameror att sättas upp av polisen i samarbete med Stockholms stad.

– Vi har fått positiva signaler om att pengar är på väg. Vi skulle vilja sätta upp 200 nya kameror i år. Vi är glada för varenda kamera. För oss spelar det ingen roll om det är vår eller någon annans kamera, säger Stefan Singman, chef för kamerabevakning på polisen i region Stockholm, till Dagens Nyheter.

Omar Said, 21, är bosatt i Akalla. Han ställer sig tveksam till att fler övervakningskameror kan lösa brott och upplever övervakningen som integritetskränkande.

– Det känns inte alls normalt att vara så hårt övervakade som vi är här ute i Järva. Jag blev chockad när jag såg Nyhetsbyrån Järvas sammanställning över kameraövervakningen i Stockholm. Även om våldsbrott sker här ute så är det inte rimligt att Tensta har 14 kameror medan Sergels torg har sju. Speciellt inte när så få av brotten som skett i Järva är olösta, säger han till Nyhetsbyrån Järva.

I Stockholms stadshus ställer samtliga partier, utom Feministiskt initiativ, sig positiva till stadens kameraövervakning i Husby och Akalla, enligt SVT. Vänsterpartiet säger sig vara mindre positiva till kameraövervakning, men vill se andra mer effektiva åtgärder. Miljöpartiet säger sig vara ganska positiva till förslaget, men har också sina tveksamheter. De ser också att kameraövervakning är otillräcklig som enskild trygghetsåtgärd.

Eleni Terzitane

 

Karta kamerabevakningspunkter Stockholms län
Print Friendly, PDF & Email