träd i förgrunden, bakon syns vägbygge

Trafikverket meddelar att de sprängningsarbeten, som skulle starta i början av november, inte blir av. Anledningen är att sprickbildning hittats i berget och därför skjuts arbetet fram tills i början av december. 

Trafikverket ska spränga bort berg för de blivande ramperna till Hjulstarondellen, norr och söder om E18. De kommer att spränga cirka två gånger om dagen under ungefär två månader, troligtvis en gång på förmiddagen och en på eftermiddagen. Trafikverket återkommer med aktuella sprängtider innan arbetena startar.

I samband med sprängningarna kommer trafiken att stängas på avfartsrampen upp från E18 till rondellen och Bergslagsvägen en kortare stund, eventuellt också på E18, beroende på avståndet till sprängningarna. Trafikverket lovar att återkomma med mer information innan arbetena startar.

Den som tycker att det är obehagligt med sprängningar kan anmäla sig till sprängvarningstjänsten. Den som gör det blir förvarnad cirka 30 minuter för sprängning via sms, uppringning eller e-post.

Källa: Trafikverket

Print Friendly, PDF & Email