Inga Harnesk
Inga Harnesk

Jo, öppna lokalerna! Börja med grannarna och barnen på gårdens lekplats. Vi har mer gemensamt än vi anar. Vår tendens att bara umgås med våra kulturgelikar hindrar oss att hitta de gemensamma frågor, problem och glädjeämnen vi har just här i det vackra Järvaområdet.

På 1970-talet lärde sig de nyinflyttade ”svennarna”, som kom från Sveriges olika hörn på den tiden, att umgås med stöd från både Svenska Bostäder och kommunen. Man bildade snabbt föreningar och organisationer för bland annat knattefotboll, dans, teater och politik.

I dag består större delen av befolkningen i Husby av svenskar med utländsk bakgrund. Många är födda här och har fått barn i sin tur. Många har utbildat sig och hjälper nu ideellt till på olika sätt: med läxläsning, social service och mycket mera.

Många nya organisationer hjälper till i dagens samhälle: Husby Gård, Folkets Husby, Ort till Ort, Norra Järva stadsdelsråd, Husbyrådet med flera. Här finns ett otroligt rikt utbud av kulturer och kunskap från andra länder.

På min lista skulle jag bara ha en punkt: ge oss lokalerna tillbaka!

Samhället har förändrats under åren, inte minst på grund av digitaliseringen. Föreningarna syns inte utomhus som förr. Har behovet av lokaler i invånarnas närhet då minskat? Nej – det verkar som om man under pandemin har upptäckt hur mycket de fysiska mötena – organiserade eller mer spontana – betyder för oss.

Hur kan man göra ett samhälle bättre? Vi har sett 34-punktslistor med olika förslag på hur man skulle gå till väga. Det är förslag från regeringen, föräldrar och Norra Järva stadsdelsråd. På min lista skulle jag bara ha en punkt: ge oss lokalerna tillbaka! Olika krafter vill ägna sig åt olika verksamheter tillsammans, men saknar lokal.

Så, för alla som vill hjälpa till, för gemenskap och samarbete, för ett tryggare samhälle: öppna de stängda lokalerna eller ersätt dem som rivits ner av bostadsbolagen.

Inga Harnesk
Print Friendly, PDF & Email