Ett EU-projekt drivs just nu i 25 länder för tjejer över 18 år. Temat för projektet i Sverige är: Hur gör vi staden mer tillgänglig och säker för kvinnors behov. För att delta krävs inga förkunskaper inom teknik utan det räcker med att man är lösningsorienterad.

Nyligen var det en sammankomst i Rinkeby Folkets hus. De närvarande delades upp i grupper som arbetade vidare med varsin digital lösning för hur staden kan bli säkrare och mer tillgänglig. Ett domarteam bedömde sedan gruppernas lösningar med hänsyn till samarbete, inkludering och genusperspektiv.

– Projektet pågår under tre år och arbetar för jämställdhet i samhället, säger Caroline Wamala-Larsson som är docent i genusvetenskap och forskningschef vid svenska programmet för IKT i utvecklingsregioner. 

Annons:

Det vinnande laget får möjlighet att vidareutveckla sin idé genom att de får plats i EQUALS-EUs inkubationsprogram tillsammans med lagen som vunnit i andra länder.

De organisationer som representerar respektive land inom detta projekt fick välja sin tematiska fokus för Hackathons eller innovation camps. Syftet var att upptäcka talang från underrepresenterade grupper. 

Lagen får tillgång till både utbildning och mentorer som stöd under sex månader. En ytterligare möjlighet för deltagarna är att ansöka om en plats i den eftertraktade sommarskolan som äger rum i Schweiz och Spanien under sommaren 2023. Uttagningskraven till sommarskolan är hårda och det finns endast 25 platser. Med sig från sommarskolan får man ett certifikat som flera europeiska universitet signerat samt ett brett kontaktnät och nya vänner bland deltagarna.

Läs mer om projektet här. 

Monica Jansson

Fakta: IKT, är en informations- och kommunikationsteknik, som används i undervisning och kan ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och inflytande över undervisningen. 

Print Friendly, PDF & Email