Det är dags att gå från ord till handling för att utveckla Järvaområdet, skriver Centerpartiet i sin insändare. De vill att tvärbanan ska förlängas från Kista till Vällingby.

När många pratar om Järva görs det i negativa ordalag. Vi ska inte blunda för de utmaningar som finns, men vill vi se en förändring måste politiken backa upp. Om Centerpartiet får bestämma så kommer Järvaområdet utvecklas och vi kommer att säkerställa att rätt prioriteringar görs framåt. 

Centerpartiet i Stockholm vill levandegöra Järvafältet och knyta ihop stadsdelarna runt omkring genom att bygga Järva stadspark. Förslaget innefattar både att bygga bostäder, butiks- och kontorslokaler och att utveckla en del av grönområdet med bland annat en restaurering av Igelbäcken, anläggandet av en sjö, kolonilotter och idrottsytor. 

Annons:

När området växer krävs också en mer kapacitetsstark kollektivtrafik

När området växer krävs också en mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Idag är det bästa sättet att ta sig mellan Kista och Rinkeby buss 179, men bussen är redan idag högt belastad. Med en utbyggd tvärbana som trafikerar mellan Kista och Vällingby skulle områdena kring Järvafältet knytas ihop, det skulle öka attraktionen på de platser där tvärbanan dras och resenärer få en mer förutsägbar och trygg resa. 

Vi står inför en historisk utbyggnad av kollektivtrafik i vår region och tvärbanan kommer att byggas ut till Kista och vidare till Helenelund, något vi är mycket glada och stolta över. Däremot tar det tid att bygga ny infrastruktur och om Järva stadspark blir verklighet, kräver det också en mer robust kollektivtrafik.

Stockholm ska vara världens bästa region att bo i

Det finns verkligen förutsättningar för Järvaområdet att utvecklas i rätt riktning och vi behöver ta tillvara den potential som finns. Stockholm ska vara världens bästa region att bo i – oavsett kommun eller stadsdel. l Stockholm ska man känna framtidstro, tillit och trygghet. 

Järva har en enorm potential som Stockholm inte har råd att avvara. 

Gustav Hemming (C), gruppledare i Region Stockholm
Michaela Haga (C), vice gruppledare i Region Stockholm
Karin Ernlund (C), distriktsordförande i Stockholms stad
Patrick Amofah (C), gruppledare Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email