Vid torsdagskvällens sammanträde i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd gjorde Medborgarkontorets personal en utmärkt presentation av läget i stadsdelen. Medan mediabilden är att det strömmar in nyanlända invandrare till stadsdelen på 38 000 innevånare, så är det 3-4 personer varje månad som mantalsskrivs här. 

Besöken på Medborgarkontoret uppgick under hösten till 1000-1300 per månad. 60 procent var män. 60-70 procent av ärendena rör ekonomiskt bistånd. Annat rör förskolor och intyg av olika slag. Hjälp finns att få på de stora språken och ofta tillsammans digital hjälp.

Har bråk och våld förekommit på Medborgarkontoret under pandemins restriktioner? Nej, svarar personalen, men det händer att besökare blivit upprörda.

Annons:
Annons:

Skuldsanering är en sista desperat chans för en nystart

Skuldsanering är en sista desperat chans för en nystart. För 2021 fram till idag har 83 ärenden avslutats och 145 ärenden är pågående. Av de 228 ärendena rör 130 män. 70 rör män och kvinnor enbart i åldern 45-54. 25 ärenden inbegriper direkt barn och oftast i ensamhushåll.

Hur har skulderna uppkommit? Många har blivit lurade av försäljare att skriva på abonnemang och avbetalningar. Flera har utsatts för rena bedrägerier. Visst finns överkonsumtion och spel med i bilden, men vanligare är man försökt reda upp mindre ekonomiska problem med dyra lån och sedan fastnat i skuldfällan.

I många av de berördas hemländer står kvinnorna aldrig för familjens skulder. I Spånga-Tensta är 38 procent kvinnor. Här kan man och hustru bli solidariskt ansvariga, och i de fall männen försvinner står kvinnan kvar med skulden. I projektet ”Kvinnokraft i Järva” berättade personalen att 250 utrikesfödda kvinnor deltar och bland annat orienteras om konsumtionssamhällets lagar och regler för att undgå skuldfällan. För alla i stadsdelen fick en konsumentvägledare och det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

Beslut att överge plasten i den kommunala verksamheten togs

På sammanträdet i Spånga framgick det tydligt att M och SD-majoriteten inte har något större intresse att utveckla den sociala verksamheten på Medborgarkontoret. M-ledamöterna i nämnden som hör hemma i Spångas villaområden verkar inte känna för Tensta. Tysta och trötta klubbade den majoriteten igenom på några minuter dagordningens förslag till beslut som förvaltningarna i Stadshuset lagt fram. I äldrefrågor reserverade sig Socialdemokratin och Vänsterpartiet. 

Frågan om att överge plasten i den kommunala verksamheten var uppe på remiss och nämnden gav sitt stöd. Alla var för. Miljövänner, håll ögonen öppna så att majoriteten förverkligar det beslutet!

Karl-Gustav Köhler
Print Friendly, PDF & Email