två tjejer i gula västar med texten sommarjobb

Under tre veckor i sommar har en grupp ungdomar i Järva sommarjobbat hos Rädda barnen genom Stockholms stad. Arbetet har gått ut på att lära sig om demokratiska processer, påverkansarbete och rättigheter. De fick också skriva artiklar för Nyhetsbyrån Järva. Det här är en av dem.

Sommaren är äntligen här och för många tonåringar i Stockholm innebär det inte bara en efterlängtad ledighet, utan även möjligheten att engagera sig i Stockholms stads feriearbetsprogram. För mig är det tredje gången jag deltar, och snart kommer jag att längta efter den unika känslan av att vara anställd av kommunen.

Genom sommarjobbet får ungdomar chansen att utforska yrkeslivet redan under tonårstiden. Samtliga av mina tre tidigare feriejobb har präglats av smidighet och brist på svårigheter. Detta kanske till viss del beror på mitt val av kontorsarbete vid alla tillfällen. Skämt åsido, det är möjligt att det finns individer som föredrar att ägna sig åt utomhusarbete.

Annons:

Vi har tränat på att agera som myndighetspersoner

Under alla mina tidigare feriejobb, inklusive det jag har nu, har jag spenderat tid på kontoret tillsammans med mina kollegor. Vi har tränat på att agera som myndighetspersoner, vilket inneburit omfattande dialoger och diskussioner för att ge oss olika perspektiv och sedan finna lösningar genom skriftliga rapporter eller medborgarförslag.

Under mitt senaste uppdrag hos Rädda Barnen (anställd av Stockholms stad) som lokaljournalist, ägnade vi oss åt en litteraturstudie av Nora Khalils bok ”Yani”. Vi hade förmånen att träffa författaren efter att ha läst och ställa frågor till henne.

Vi genomförde intellektuella samtal i gruppen, vi tittade på filmer som behandlade ämnet orättvisa, och som berättade om de utmaningar som många människor i förorten kan stå inför. Vi lyssnade också på föreläsningar om exempelvis Rädda barnens historia, samt lärde oss lite om hur vi i förorten har möjligheten att påverka och agera. 

Genom av att besöka Folkets hus i Rinkeby och Husby fick vi insikt om att det finns många lokala föreningar som erbjuder olika aktiviteter. Även om man på daglig basis hör om negativa stereotyper i förorten, så fann jag en ansenlig andel smarta och hjälpsamma människor som aktivt bidrar till samhällets utveckling.

 Ett lysande exempel på detta är min handledare, Are Karim, som med sin underbara personlighet är en föredömlig ledare, något jag önskar att framtida arbetsplatser ska erbjuda.

Att på arbetstid få ta del av föreläsningar om viktiga samhällsfrågor

Under vår tid här bjöds vi på pizza och en dags utomhusbad. Denna stund fick mig att reflektera över hur människorna i mitt hemland, Kirgizistan, skulle reagera på mitt arbete. Ärligt talat har jag brottats med denna tanke sedan mitt allra första feriejobb. Majoriteten av barnen och invånarna i Kirgizistan kämpar i en utbredd fattigdom, präglad av omfattande korruption i landet. De skulle helt klart avundas mig möjligheten att på arbetstid få ta del av föreläsningar om viktiga samhällsfrågor, äta pizza och bada och samtidigt få ganska bra betalt.

Jag känner därför en djup tacksamhet över att få bo i Sverige. Jag upplever vidare att Stockholms stad genuint engagerar sig i oss ungdomar. Vi är en integrerad del av samhället och vårt arbete anses vara lika betydelsefullt som andras. Detta framstår särskilt tydligt när vi sommarjobbare skickar in medborgarförslag till kommunen. Denna upplevelse ger oss en verklig känsla av att staden bryr sig om sina medborgare och uppskattar vår arbetskraft. Staden gynnas också av att investera i den unga arbetskraften i ett tidigt skede. Detta system är verkligen genomtänkt.

Vi skapar värdefulla vänskapsband och bygger upp vårt nätverk

Att vara sysselsatt under sommaren och samtidigt erhålla ekonomisk ersättning är en ljuvlig kombination. De intjänade pengarna kan antingen avnjutas i form av personliga belöningar, sparas inför framtiden eller användas för att stötta familjen ekonomiskt. Dessutom ger möjligheten oss chansen att möta nya människor och skapa värdefulla vänskapsband och bygga upp vårt nätverk.

Ett av de primära syftena med Stockholms stads feriearbetsprogram är att ungdomar ska få en inblick i olika yrken och ge en insikt om möjliga framtida karriärvägar. Genom dessa erfarenheter får vi en autentisk förståelse av att vara en del av arbetslivet, och vi vidgar våra kompetenser och kunskaper.

Att ha tidigare erfarenheter av att ha arbetat inom kommunen kan även ge fördelar när man söker andra arbeten. Att ha varit en aktiv deltagare i arbetsprojekt ger en konkurrensfördel, och man kan även dra nytta av sina insikter kring arbetsmarknadens dynamik. Det är helt enkelt en möjlighet man inte bör strunta i, om man saknar alternativa sommaraktiviteter. En sådan möjlighet som i högsta grad kan påverka ens framtid positivt.


Ashur Ilahunouv

Ung kille som står framför Husby gård

Print Friendly, PDF & Email