Styrelsen för Vänsterpartiet Tensta Rinkeby Spånga fördömer alla som ej tar avstånd från den terror som den palestinska befolkningen utsatts för, innan och efter den 7 oktober.

Den 7 oktober inledde Israel ett folkmord av palestinier i Gaza. Sedan den första israeliska bomben fälldes i Gaza har våldet mot palestinier på Västbanken och i andra delar av världen intensifierats. Gazas befolkning, som innan den 7 oktober uppmättes till ungefär 2,2 miljoner människor, har enligt rapporter minskat med minst 1 procent – för vem kan säga hur stort mörkertalet över antalet mördade är? Enligt Human Rights Watch och Amnesty International har Israels dödsregn även bestått av vit fosfor, vilket är ett av de krigsbrott Israel kan skriva in på sitt blodiga CV jämte att spränga sjukhus, skolor och flyktingläger.

Israel använder inte enbart bomber som medel i sitt folkmord. Av de som (fortfarande) lever i Gaza kryper döden närmare inifrån kroppen – för befolkningen svälter och törstar ihjäl. Mer precist är 26 procent av befolkningen drabbad av akut hungersnöd, enligt FN till direkt följd av Israels kollektiva bestraffning i form av att det humanitära biståndet hindras. Denna kollektiva bestraffning, vilken hotar och släcker liv, görs även genom att elen in till Gaza stängs av. Utöver redan nämnda krigsbrott utgör detta ytterligare ett. Listan över ”meriter” vilka skriver in Israel i historien som en terrorstat löper längre än vad som finns rum för här, men dessa siffror bör för var människa med empati i kroppen och respekt för människans okränkbara värde leda till följande slutsats: att permanent eldupphör är ett absolut krav, men inte det enda.

Annons:

Vi kräver att Israel fördöms

Vi i Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga kräver att Israels apartheidstat fördöms och att samma solidaritet som visas Ukraina även ska visas mot Palestina. Att samma stöd ges Palestina som till Ukraina. Att Sveriges regering fördömer Israel och står fast vid erkännandet av Palestina, samt att regeringen – precis som Sydafrika – ställer Israel till svars för sina ofantliga brott genom den Internationella domstolen i Haag.

Trots Israels krigsbrott och apartheidsystem vinklas den mediala berättelsen om kriget till Israels fördel. Palestinier framställs som ”potentiella” terrorister – en grund för att legitimera att spränga civila i luften och begrava dem levande under rasmassor på platser som enligt krigets lagar ej får attackeras. Frågan om Hamas är en annan diskussion – för oavsett Hamas handlingar är Israels omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, deras krigsbrott, olaga ockupation, folkrättsbrott och apartheidpolitik inte mindre reella eller allvarliga.

Att skifta fokus från Israels otaliga krigs- och folkrättsbrott, vilka gjort Gaza till en av de absolut farligaste platserna i världen för civila enligt International Rescue Committee, är inget annat än en rasistisk retorik.

Ingenting försvarar eller legitimerar de brott och övergrepp Israel gjort sig skyldiga till

Det finns ingenting som försvarar eller legitimerar ett folkmord. Det finns ingenting som försvarar eller legitimerar att folkmord bekostas av stormakter som USA, och att även svenska politiker som Johan Pehrson, L, vill skicka vapen till de som i skrivande stund begår ett folkmord inför öppen ridå. Det finns ingenting som försvarar eller legitimerar de brott och övergrepp Israel gjort sig skyldiga till innan den 7 oktober. Vi i Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga fördömer terror – detta är varför vi fördömer Israel.

Detta är varför vi fördömer Billströms utttalande om att Israels pågående terror är ett ”proportionerligt” svar på Hamas attack den 7 oktober. Detta är varför vi fördömer att dra tillbaka erkännandet av Palestina som stat och det humanitära biståndet till det palestinska folket, som bland annat ”liberalen” Joar Forssell argumenterar för. Vi fördömer terror. Vi fördömer brott. Vi fördömer även er som stöttar brottslighet och gör er medskyldiga till detta genom att skicka vapen till terrorstater och dra in biståndet till det folk som nu håller på att utrotas.

Av dessa anledningar uppmanar vi er att stå i solidaritet med Palestina

Av dessa anledningar uppmanar vi er att stå i solidaritet med Palestina. Demonstrera, bojkotta Israel, ta till pennan och sprid information på sociala medier, diskutera med varandra och kräv ansvar av regeringen och samtliga politiker, oavsett partitillhörighet, att fördöma det som nu sker.

Vi kommer inte glömma att regeringen ställer sig bakom folkmord och säger nej till vapenvila. Vi kommer inte glömma hur våra skattepengar används för att propagera för en terrorstat. Vi kommer inte glömma att Åkesson-Kristerssonregeringen är medlöpare i Israels förtryck av palestinier.

Vi, Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga, kommer alltid att stå emot förtryck, apartheid och göra motstånd mot de som direkt och indirekt, genom tystnad och rättfärdigande, gör sig skyldiga till detta – för ingen är fri förrän alla är fria!

Mohamed Nuur
My Järphed
Ifrah Osoble
Jesper Währner
Hashim Mohamed Jama
Jonas Ljungstedt
Carl Johan ”Calle” Ståhlgren

Print Friendly, PDF & Email