Nu har rösterna räknats helt klart i alla tre valen. Till riksdagen, som styr över Sverige, regionen som styr över framförallt vården och kollektivtrafiken i Stockholms län, och kommunen, som styr över de kommunala frågorna i Stockholms stad. Nyhetsbyrån Järva har tittat närmare på hur Järvaborna röstade.

Som Nyhetsbyrån Järva tidigare kunde rapportera så tappade Socialdemokraterna mycket stöd i Järva i riksdagsvalet. Röstfördelningen ser liknande ut i valet till regionfullmäktige och kommunfullmäktige, men tappet för S är mindre jämfört med valet 2018 eftersom stödet var något mindre i de valen då. Störst tapp skedde i Rinkeby och Tensta där Partiet Nyans istället gick framåt. Men S är ändå Järvas största parti, särskilt i norra Järva, där cirka 40 procent av Akallaborna röstade S i lokala valen och 38,13 procent i riksdagsvalet.

Vänsterpartiet och Nyans fick många röster

Annons:
Annons:

Vänsterpartiet tycks ha plockat många röster från S, och mest framåt gick de i södra Järva. I Hjulsta, Tensta och Rinkeby fick V 30,01 procent i riksdagsvalet, 29,94 procent i regionvalet och 28,22 procent i kommunvalet. Men även i Husby fick de nästan en tredjedel av rösterna i alla valen. V blev även största parti i några av valkretsarna i Tensta och Husby.

I det preliminära valresultatet kunde man se ett “Övrigt parti” som tagit många röster i Järva. Det är nu bekräftat att det stora övriga partiet som fick ca 10 procent av riksdagsrösterna bland Järvaborna var Partiet Nyans. I kommunen fick de 11,84 procent och i regionen 12,35 procent av Järvas röster. Men i hela kommunen och regionen var Nyans siffror betydligt lägre, knappt en procent, och i hela Sverige fick de 0,44 procent, så resultatet ledde inte till några mandat i någon av församlingarna.

Moderaternas bästa resultat i Kista

Moderaterna, som blev Järvas fjärde största parti, plockade fler röster i de lokala valen än till riksdagen. I kommunvalet fick de 8,40 procent i hela Järva, och bäst gick det i Kista, där de fick 13,46 procent av rösterna. I Rinkeby gick det dock sämre med drygt 4 procent i kommun- och regionvalen.

Jämfört med riksdagsvalet gjorde Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tvärt emot M ett något sämre resultat i de lokala valen, både i procent och i faktiskt antal röster. Störst stöd i Järva fick MP i Kista, med 5,35 procent i riksdagsvalet. SD fick något större stöd i Akalla än i Kista, med 9,57 procent i riksdagsvalet.

För Centerpartiet, som fick strax under 4 procent av Järvas röster i de tre valen gick det bäst i riksdagsvalet i Kista, med 5,25 procent, men sämst i Rinkeby, med 3,40 procent. I valet till kommunfullmäktige gick det däremot bäst i Rinkeby, där C fick 5,36 procent av rösterna.

Varken Liberalerna eller Kristdemokraterna fick särskilt många röster från Järva. L fick 1,64 procent och KD 2,21 procent i riksdagsvalet, och ungefär samma siffror i de lokala valen.

Färre än hälften röstade i kommun- och regionvalet

I riksdagsvalet röstade bara 55,32 procent av de 42 506 röstberättigade Järvaborna. Det innebär en minskning från cirka 60 procent i valet 2018. Fler Järvabor fick rösta i kommun- och regionvalet, men det var inte många fler som utnyttjade den rättigheten. Valdeltagandet blev därför ännu lägre i valen till region- och kommunfullmäktige.

Till regionfullmäktige var valdeltagandet 49,91 procent och till kommunfullmäktige 49,94 procent. I valet 2018 låg sifforna på cirka 55,4 procent.

Lägst valdeltagande av Järvas stadsdelar hade Rinkeby och Husby.

Sent inkomna förtidsröster och brevröster är inte inräknade i valdeltagandet, eftersom de inte går att räkna per valdistrikt, vilket kan göra att den verkliga siffran kan vara något högre.

 

Här är resultatet till Riksdagen om Järvaborna fick bestämma:
(2018 års resultat inom parentes)

Socialdemokraterna: 34,87% (53,10%)

Värnsterpartiet: 26,60% (19,50%)

Partiet Nyans: 10,41%(-)

Moderaterna: 8,39% (9,23%)

Sverigedemokraterna: 6,71% (6,02%)

Miljöpartiet: 4,25% (3,44%)

Centerpartiet: 3,96% (2,79%)

Kristdemokraterna: 2,21% (2,34%)

Liberalerna: 1,64% (2,12%)

Valresultat från Järva i riksdagsvalet 2022
Valresultat från Järva i riksdagsvalet 2022

Här är resultatet till Regionfullmäktige om Järvaborna fick bestämma:
(2018 års resultat inom parentes)

Socialdemokraterna: 35,89% (50,32%)

Vänsterpartiet: 27,31% (22,01%)

Partiet Nyans: 11,84% (-)

Moderaterna: 8,00% (8,95%)

Sverigedemokraterna: 5,47% (4,99%)

Centerpartiet: 3,61% (2,26%)

Miljöpartiet: 2,79% (5,30%)

Kristdemokraterna: 2,54% (2,54%)

Liberalerna: 1,46% (2,24%)

Valresultat från Järva i regionfullmäktigevalet 2022
Valresultat från Järva i regionfullmäktigevalet 2022

Här är resultatet till Kommunfullmäktige om Järvaborna fick bestämma:
(2018 års resultat inom parentes)

Socialdemokraterna: 34,71% (47,61%)

Vänsterpartiet: 26,23% (21,86%)

Partiet Nyans: 12,35%(-)

Moderaterna: 8,40% (9,79%)

Sverigedemokraterna: 5,53% (5,21%)

Centerpartiet: 3,91% (2,22%)

Miljöpartiet: 3,22% (6,40%)

Kristdemokraterna: 2,23% (2,17%)

Liberalerna: 1,67% (2,87%)

Feministiskt initiativ: 0,64% (-)

Valresultat från Järva i kommunfullmäktigevalet 2022
Valresultat från Järva i kommunfullmäktigevalet 2022


Viktor Arnell

 

Print Friendly, PDF & Email