Somalisk man i kavaj och skjorta.

Om ett barn i familjen begår brott, då kan hela familjen vräkas från sin bostad med omedelbar verkan. Det föreslår justitieminister Gunnar Strömmer (M) och tre av regeringens rättspolitiska talespersoner i ett tilläggsdirektiv till utredningen om tryggare bostadsområden. Tror ni att gängvåldet kan bekämpas på det sättet?

Jag trodde, att vi lever i en rättsstat, med rättsstatens principer där alla är lika inför lagen, och att man inte kan bli straffad ett brott man inte begått. Principen handlar om att var och en i samhället tar ansvar för sin egna gärningar.

Kollektiva bestraffningar hör hemma i diktaturer

Annons:

Historien har lärt oss att kollektiva bestraffningar hör hemma i diktaturer. Nazisterna betraktade vissa grupper som mindre värda och därför bestraffades de kollektivt. Nu ser vi att ni betraktar människorna i ”utsatta områden” som mindre värda, och därför ska vi straffas kollektivt.

Ert tilläggsdirektiv bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, för kollektiv bestraffning är förbjudet där. Det strider även mot barnkonventionen, som numera är svensk lag. Enligt barnkonventionens ska man vid beslut som rör barn, alltid beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

Tilläggsdirektivet är diskriminerande och underminerar Sveriges rättsprinciper. Ni håller på att förvandla Sverige från en rättsstat till en auktoritär regim.

Ni måste ge folk hopp, inte stämpla dem som kriminella

Om ni vill bekämpa ungdomsvåldet, satsa på skolor i förorterna, ge barnen undervisning med hög kvalité, erbjud unga vuxna och vuxna jobb, förbättra ensamstående mammors ekonomiska situationen.

Det handlar om sociala och ekonomiska strukturer, om ett samhällssystem som skapar privilegierade och icke privilegierade. Det handlar om ojämlik fördelning av samhällsresurser som i sin tur skapar olika sociala problem kopplat till klass, etnicitet eller grupp.

Ni måste ge folk hopp, inte stämpla dem som kriminella genom att dra alla över en kam. Ni måste bemöta folk med respekt, bemöta människor så som ni själva vill bli bemötta.

Det har talats om en röd linje gentemot SD

Ert tilläggsdirektiv är rasistiskt, ni legitimerar att vissa grupper i samhället utsätts för kollektiv bestraffning. På det här sättet skapar ni ett polariserat samhälle. Frågan är vad som kommer att bli nästa steg.

Gunnar Strömmer, som jurist och justitieminister, borde du agera utifrån etiska och moraliska principer och inom ramen för svensk lagstiftning, Men du anpassar dig efter SD:s rasistiska politik och nedmonterar demokratiska grundvärderingar. Det har talats om en röd linje gentemot SD. Vi medborgare undrar var den röda linjen går?

Kahin Ahmed

Print Friendly, PDF & Email