Porträtt av Anders Cardell

En av Sverigedemokraternas framgångsfaktorer har varit att man lyckats dölja partiets egentliga ambitioner, bakom en falsk bild av omsorg och engagemang för Sverige och landets befolkning.

Istället för att öppet deklarera att man har ett mål om att skicka ut alla människor med invandrarbakgrund från Sverige, har man metodiskt agerat med fokus på frågor där det finns ett folkligt missnöje och samhällets insatser varit eftersatta.

Sverigedemokraternas primära drivkraft har aldrig varit att skapa ett bättre samhälle för hela befolkningen. De senaste åren har det blivit allt mer tydligt att partiets ambitioner istället handlar om att göra livet så eländigt som möjligt, för människor med invandrarbakgrund.

När man granskar partiets politik kan man se att partiets politiska åtgärder har en renodlat populistisk karaktär, det vill säga att de är skapade för att exploatera människors känslor, snarare än att åstadkomma reella förändringar. Det finns några tillfällen när partiets egentliga ambitioner och värderingar blivit exponerade på sätt som undanröjer eventuella tvivel.

Ett exempel var när man täckte en tunnelbanevagn med SD:s klistermärken och sedan skämtsamt refererade till tunnelbanevagnen som ”återvandringståget” i sociala medier.

Sedan flera borgerliga partier valde att släppa in SD saknas en nedre etisk gräns

Ett annat exempel är ett inlägg i sociala medier med en leende Jimmie Åkesson på väg till Grekland, i syfte att förklara för flyktingar att de inte är välkomna i Sverige. Det är svårt att tänka sig en vidrigare handling än att använda ett tillfälle som kan avgöra människors liv, till någon form av underhållning i sociala medier.

Partiets avhumanisering och förföljelse av människor som representerar en annan tro och etnicitet är ett ständigt återkommande inslag. Jomshofs föraktfulla uttalanden och offentliga förföljelse av muslimer är ett av de mer tydliga exemplen på partiets egentliga åsikter och intentioner.

Annons:

En sak vi lärt oss sedan flera borgerliga partier valde att släppa in SD i de politiska finrummen är, att det saknas en nedre etisk eller humanistisk gräns eller botten.

Ett av partiets senaste förslag skulle kunna utgöra ett direkt hot mot många människors liv och hälsa om det skulle implementeras. I jakten på att ständigt hitta nya vägar och metoder för att till varje pris försöka decimera andelen invånare med utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund har SD förklarat att man kommer ta strid mot invandrares så kallade remitteringar. Det handlar om de pengar som invandrare skickar till sina hemländer.

Det handlar om stora summor pengar som invandrare skickar till föräldrar, barn och släktingar

Det handlar om stora summor pengar som invandrare i Sverige och västvärlden skickar till föräldrar, barn, syskon, släktingar och andra personer i andra länder. Ingen vet exakt hur mycket pengar det egentligen handlar om, men det brukar sägas att det är mycket mer omfattande än det svenska och västerländska biståndet.

SD har offentliggjort att man vill bekämpa och försvåra dessa remitteringar eftersom partiet menar att de utgör ett incitament för att invandra till Sverige. I förlängningen innebär det att man gör livet ännu jävligare för de invånare som har utomeuropeisk bakgrund liksom för deras familjer och släkt i deras ursprungsländer.

Vi står inför en politisk situation där Sveriges regeringspartier samarbetar med ett parti som vill skapa ett samhälle där det existerar en permanent ojämlikhet och strukturell orättvisa.

Företeelsen är inte unik, vi brukar kalla ett sådant system apartheid och vi har sett vad det leder till för samhälle.

Överlåt inte den politiska makten till människor som inte förtjänar den

Människor behöver ta en allvarlig funderare på om man är beredd att stödja något av tidöpartierna, med tanke på vad dessa partier representerar.

Överlåt inte den politiska makten till människor som har bevisat att de inte förtjänar den. De har med all tydlighet visat att dom inte bara skiter i dig och din familj, utan även är beredda att göra allt som står i deras makt för att göra ditt och andras liv ännu svårare.

Ibland räcker det inte med att rösta, någon måste brösta. Jag vill uppmana människor att kombinera sina yrkesambitioner med ett politiskt engagemang. Kommande generationers framtid, ligger i denna generations händer.

Anders Cardell

Print Friendly, PDF & Email