Premiärminister Imran Khan och statsminister Stefan Löfven har talat i telefon om den kritiska situationen i Jammu och Kashmir.
 
Enligt pakistanska regeringens tweet påpekade premiärminister Imran Khan ”Indiens olagliga och ensidiga agerande den 5 augusti” som förändrade Jammu och Kashmirs status. Han underströk att dessa åtgärder strider mot FN: s säkerhetsråds resolutioner och FN: s lagstiftning.
 
Den humanitära situationen kräver ett omedelbart upphävande av utegångsförbudet som har pågått  i 45 dagar, sade Imran Khan. Han menade att det internationella samfundet måste uppmana Indien att uppfylla sina skyldigheter enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
 
Premiärminister Löfven uttryckte sin oro över situationen för de mänskliga rättigheterna och framhöll nödvändigheten av en nedtrappning av konflikten och en dialog mellan Indien och Pakistan för att nå en lösning.
 
De två ledarna enades om att hålla kontakten och fortsätta arbeta tillsammans för fred och stabilitet i regionen.
 
Shahzad Ansari
Print Friendly, PDF & Email