Skolklassen på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Skolresultaten i Järva har länge legat under riksnivån. Men med en stadig ökning ser det allt ljusare ut i takt med att fler skolor öppnas i området. Nu är elevernas meritvärden högre än någonsin.  
– 2027 ska alla skolor ha minst 80 procent behöriga till vidare studier, säger Fredrik Boström, områdesansvarig för Järva på Stockholms skolförvaltning.

Historiskt har skolorna i Järvaområdet varit betydligt lägre än rikssnittet. Både det genomsnittliga meritvärdet och antal elever som är behöriga till vidare studier har varit låga. Men nu verkar det ha vänt. 

Läsåret 2012/2013 hade skolorna i Järva ett snitt på 180 i meritvärde. För att komma in på gymnasiet krävs godkända betyg i minst 16 ämnen, vilket ger ett meritvärde på 120 poäng. 

Annons:

2022/2023 hade genomsnittet ökat till 224 poäng vilket bara är 2,5 meritpoäng under snittet för hela Sverige. 

– Vi har gjort ett bättre arbete på att fånga upp nya elever som kommer till oss, kartlägga dem och veta vad de har för behov och snabbt möta upp dem så att inte tid spills till annat, säger Fredrik Boström.

2012/13 var endast 66 procent av eleverna i Järva behöriga till vidare studier efter grundskolan. Nu kan istället 82 procent av alla elever plugga på gymnasiet. 

– Det viktigaste har varit att vi gått från att ha en omsorgsinriktad verksamhet till att ha fokus på undervisning och att man tittar på resultatet, säger Fredrik Boström.

Det innebär att pengar ska gå till undervisning och lärare. Aktiviteter som studieresor och utflykter ska flyttas ned i prioriteringsordningen. 

– Det är väl också så att när vi tittar bakåt så har vi haft resultat i området som egentligen inte kan accepteras. 

Så här bra har skolorna i Järva aldrig tidigare varit

Nu ligger skolorna i området strax under rikssnittet. Så bra har skolorna i Järva aldrig tidigare varit. Bäst är Enbacksskolan med ett snittvärde på 255 meritpoäng.

Medan en skola som fortfarande halkar efter är Hjulsta grundskola. Men trots skakiga resultat och kraftiga upp- och nedgångar de senaste åren menar Fredrik Boström att även Hjulsta grundskola har förbättrats.
– Tittar du på de senaste årens resultat så har den ju förbättrat sig avsevärt. 

Bristen i det genomsnittliga meritvärdet tror Fredrik Boström kan bero på att skolor generellt sett fokuserar på behörighet snarare än meritpoäng, så att fler elever ska kunna plugga på gymnasiet. 

– Vi vill ju ligga på rikssnittet, både med meritvärden, men framförallt gymnasiebehörigheten. Vi ska möjliggöra för de ungdomar som bor i Järva att ha samma förutsättningar som andra barn och ungdomar som växer upp i Stockholm, säger Fredrik Boström.

På sikt har utbildningsförvaltningen en målsättning om att höja behörigheten till vidare studier. 
– 2027 ska minst 80 procent av eleverna i alla Järvas skolor vara behöriga till vidare studier, säger Fredrik Boström

De skolorna i kommunal regi som inte nått målet än är Rinkebyskolan, Husbygårdsskolan och Kista grundskola.

Ossian Palmgren
Stella Reveman Cornell
Fredrik Udén Montalvo


Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi publicerar deras granskande artiklar under våren och sommaren.

Print Friendly, PDF & Email