en flicka håller händerna för ansiktet

Näthat som innebär hot och trakasserier kan vara brottsligt och drabbar inte bara unga utan också vuxna. Detta brottet är inte ovanligt så om du blir utsatt så ska du polisanmäla och göra det så snabbt så möjligt. 

Polisen säger är att  73% av alla 13-åriga barn som har varit utsatta för nätmobbning i Sverige och detta är mycket. Nätmobbning är ett begrepp som handlar om mobbning via digitala plattformar. Som exempel kan en person hota en annan genom att säga att om du gör något mot mig så kommer jag lägga upp den här bilden på nätet. Nätmobbning kan också innebära att man skickar elaka meddelanden via chatt-appar. 

Om du säger detta till polisen så kommer jag skicka bilderna till din mamma

Annons:

Det finns också sådana mobbare som hotar dig så här ”om du säger detta till polisen så kommer jag skicka bilderna till din mamma” då blir de utsatta personerna rädda och vill inte säga något. Nätmobbning kan skada personen psykiskt och till och med göra att personen begår självmord.

Om du vet om att du är mobbad på nätet så kan du polisanmäla personen så snabbt så möjligt. Eller så ringer du Bris så kan dom ge dig några tips om vad du kan göra. Det bästa är att blockera personen till exempel på snapchat eller göra screenshot och visa Polisen så kan dom göra något åt detta.

Sammanfattningsvis finns det många barn i hela världen som har varit mobbade men barn ska ha rätt till ett bra liv och trygghet. Barn ska inte behöva vara rädda för en mobbare.

Kacper Szymczak, elev i klass 8 på Järvaskolan
Foto: Unsplash
Print Friendly, PDF & Email
Annons: