En gles skara åhörare på nämndmötet, fotograferade bakifrån.

Mötet i Spånga-Tensta inleddes med en information om socialtjänstens öppna insatser för barn, unga och föräldrar. Det var ett ämne som engagerade både allmänheten och ledamöterna i nämnden.

Sammanträdet hölls i förvaltningshuset på Elinsborgsbacken i Tensta och två tjänstemän redogjorde för stadsdelens förebyggande arbete. De använde sig av powerpoint, som visade vilka sociala insatser som finns i stadsdelen, allt från hembesöken hos nyblivna föräldrar, BVC, föräldrarådgivning och diverse föräldrastödprogram till ungdomsmottagning och det som kallas kompetensverkstan.

Hur många unga vuxna som varken studerar eller arbetar finns i stadsdelen?

Annons:

– Det finns runt 800, svarade chefen för Individ- och familjeomsorgen Abdi-Nur Isse.

Han betonade att siffran är osäker. Som unga vuxna betraktas de mellan 19 och 29 år.
– Men, en del av dem studerar utomlands, andra är hemma med barn. Det är svårt att ta reda på exakt.

Men att det är alldeles för många var alla överens om. I stadsdelen finns en (1) som arbetar med uppsökande verksamhet mot dessa unga.
– Men vi samarbetar med en coach från Jobbtorg också, och vi har anställt en stadsdelsmamma, sade Abdi-Nur Isse.

Hur många är det som vi inte alls har koll på?

Aysha Jones, V, undrade hur stadsdelen når ut till de unga med sina insatser.
– Det lär ju inte räcka med att ni annonserar på kommunens hemsida, konstaterade hon.

Tjänstemännen försäkrade att även fältarna ägnar sig åt att försöka nå dem som kallas uvas (unga vuxna som varken arbetar eller studerar) men sade samtidigt att det är ett svårt arbete.

Annika Friberg, M, undrade om siffran 800 kanske var i underkant.
– Om det nu finns 800 unga som varken arbetar eller studerar. Hur många är det som vi inte alls har koll på? Det är så många unga som mår så dåligt idag, sade hon.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email