Bild på fastigheten.

Det samarbetsavtal, som finns sedan drygt tre år tillbaka mellan stadsdelen Rinkeby-Kista och Rinkeby Folkets Hus, går ut den 31 december. Men på årets sista möte i stadsdelsnämnden ikväll, den 16 december, tas frågan inte upp.

Stadsdelsdirektören Toni Mellblom svarar i ett mejl på frågan om vad som ska hända med samarbetet med Rinkeby Folkets Hus:

”Det är flera IOP-avtal som går ut vid årsskiftet och i början av 2022. Nu är vi i processen att inleda dialog med resp IOP. Vi har som målsättning att alla kommer upp för beslut till stadsdelsnämnden i samband med marsnämnden och att beslut då fattas för hela 2022. Vi har träffat Rinkeby Folkets Hus och haft ett bra möte där de har förklarat att de vill fortsätta samarbetet även under nästa år.”

Annons:

Enligt stadsdelsdirektören kommer beslut att fattas i nämnden i mars

Stockholm stads nämnder och styrelser kan ingå idéburet offentligt partnerskap (IOP). Syftet med IOP är att skapa långsiktiga samarbeten med idéburna organisationer för att de ska kunna delta aktivt och bidra till stadens utveckling.

Rinkeby Folkets Hus har haft IOP under tre år, sedan andra halvåret 2018. Avtalet förlängdes hösten 2021 till och med årets slut. Verksamheten i Rinkeby Folkets Hus har, som många andra, drabbats hårt av pandemin. Dessutom har ombyggnaden av den stora samlingslokalen i källaren dragit ut på tiden, vilket fört med sig att Folkets Hus har gått miste om inkomster. IOP och samarbetet med stadsdelen har därför varit av avgörande betydelse för Folkets Hus verksamhet.

Enligt stadsdelsdirektören kommer beslut att fattas i nämnden i mars. Hur det blir med finansiering fram tills dess är oklart.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Rinkeby-Kista har följande IOP:
Rinkeby Folkets Hus
Folkets Husby (beslut redan fattat att det inte förlängs)
Fryshuset
Studiefrämjandet
Kista SC
Löparakademin
Shanta IF

 Alla IOP går ut vid årsskiftet, förutom överenskommelsen med Kista SC som går ut i april 2022.

Print Friendly, PDF & Email