Regeringen meddelar: Flera restriktioner förlängs

Nyheter

Regeringen meddelade igår att med anledning av spridningen av covid-19 förlängs flera av de restriktioner som infördes den 24 december 2020 och som skulle gälla till och med den 24 januari 2021.

Följande restriktioner förlängs:

– Förbudet att servera alkohol efter klockan 20 på restauranger och barer förlängs till och med 7 februari 2021.

– Möjligheten för anställda att arbeta hemifrån ska ökas genom att statliga myndigheter ska vidta åtgärder. Då alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det tillkomma fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser. Detta förlängs till och med 7 februari 2021.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att distansundervisning på gymnasieskolor förlängs till och med 1 april 2021. Men undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning med viss närundervisning.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd fortsatt ska användas i kollektivtrafiken under rusningstid kvarstår på obestämd tid.

– Regeringens uppmaning till kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd förlängs till och med 7 februari 2021.

– Folkhälsomyndigheten har begärt att barn och unga födda 2005 och senare ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus. Man har också begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email