Victoriahem har placerat ut tillfälliga öppna sopkärl utan lock på Fornbyvägen i Rinkeby, något som lett till en fullkomlig invasion av råttor. 
– Förutom att det är obehagligt med alla råttor, så kan de också sprida olika smittor, säger Erkki och Thelma Vuonokari, som har skrivit ett brev till områdesansvarig Maria Höglund.

Runt sopkärlen, där det landar både hushållssopor och annat avfall, är det ofta  väldigt skräpigt med matrester och annat utspritt på trottoaren. 
– På dagarna är det fåglar som river runt bland soppåsarna och sprider matrester i området, och på kvällarna samlas råttor där för att äta middag, säger Erkki Vuonokari. 

Trots att flera hyresgäster kontaktat Victoriahem, så kvarstår problemet. Förutom att det är ohygieniskt, så tycker hyresgästerna att de öppna kärlen och den stökiga omgivningen verkar inbjuda  till att folk dumpar allt möjligt i och runt kärlen. Det finns även många råtthål invid fastigheterna, vilket har fått hyresgästerna att känna oro över att få in råttorna i husen. 

– I fredags monterades lock på nio av de elva kärlen, vilket känns lite märkligt. Enligt Anticimex räcker det heller inte att bara sätta lock på kärlen. De tipsar om konkreta och samordnade åtgärder, men det verkar Victoriahem inte alls förstå. Vi önskar nu att de tar ett helhetsgrepp för att lösa detta, och kanske också informerar de boende och gör dem medvetna om smittrisken med råttor bland bostäderna, säger Erkki Vuonokari.

Annika Skarf

Print Friendly, PDF & Email