När det var dags för den avslutande politikerdebatten om skolan på Järva röstar, blev det snudd på fullsatt i Folkets Hus stora sal i Rinkeby. På scenen satte sig fyra manliga politiker och moderatorn Leila Trulsen styrde samtalet.

De som deltog var Ole-Jörgen Persson, moderaten som är ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Bredvid honom satt Claes Nyberg, Centerpartiet, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och i utbildningsnämnden. Daniel Riazat, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i riksdagens utbildningsutskott och så Kadir Kasirga, Socialdemokraterna, oppositionsborgarråd i Stockholms kommunfullmäktige och vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Hur likvärdig anser ni att skolan är idag, frågade Leila Trulsen.

Ole-Jörgen Persson:
 – Det är uppenbart att det fortfarande finns skillnader, det är det ingen tvekan om. Men vi ser ju nu, framför allt i Järva, att vi lyckas bättre nu, fler kan söka till gymnasiet. Vi vet att det finns en stor skillnad mellan hur pojkar och flickor lyckas. Jag upplever att vi är på rätt väg, sade Ole-Jörgen Persson.

Resultaten börjar gå åt rätt håll

Claes Nyberg:
 – Nej, skolan är inte likvärdig. Frågan är om den någonsin varit det, men det är ett mål vi måste ha. Vi ser, att boendesegregationen verkligen driver på skillnaderna. Svenska skolor har liten skillnad mellan skolor i en internationell jämförelse. Men resultaten börjar gå åt rätt håll.

Daniel Riazat:
 – Kort sagt nej. Svensk skola är unik i världen, under 30 års tid har det pågått ett marknadsexperiment, som alla forskare förutom de som är anställda av Svensk näringsliv, är överens om har lett till att skolan har blivit mindre jämlik. Det är något som internationella organisationer också påpekar, att marknadsskolan har gått för långt. Den viktigaste faktorn för hur det går för dig i skolan handlar om vilka föräldrar du har, det visat Skolverkets statistik. Det är helt galet, för oavsett vilka föräldrar du har, vilken klass du tillhör, så ska du kunna klara skolan. Så är det inte idag.

Kadir Kasirga:
– Jag instämmer, skolan är inte jämlik. Från att ha varit den mest jämlika skolan i världen så är vi en av de mest ojämlika skolorna i världen idag. Utvecklingen går åt fel håll. Marknadsskolan har ökat ojämlikheten och särskilt här ute i Järva. Alla föräldrar ska vara trygga och kunna lämna sina barn här.

Det är också viktigt att föräldrar har möjlighet att välja en annan skola

Claes Nyberg:
 – Det är sant att föräldrarnas utbildningsnivå är viktigast, och så är det inte bara i Sverige. Det visar all internationell forskning. Det handlar om att man får med sig en utbildningstradition, inget unikt för Sverige. Men att säga att Sverige har ett av de mest ojämlika skolsystemen det är faktiskt inte sant. Det är också viktigt att föräldrar har möjlighet att välja en annan skola än den som är närmast, om man inte är nöjd med den. Det är en viktig frihetsfråga.

Daniel Riazat:
 – Chefen i OECD, som tar fram Pisa-undersökningarna, är ett klassiskt höger organ, konstaterar att marknadsstyrningen är huvudanledningen till att svensk skola ser ut som den gör idag. 99 procent av forskarna i Sverige är överens om att det är marknadslogiken som har lett till det här. När svensk skola var som bäst, när den var känd över hela världen, då skapade man förutsättningar för att de barn som kom från hem där de inte fick så mycket hjälp, kunde få det. Det vill säga en kompensatorisk skola. Idag har vi inte det systemet längre och anledningen är de stora nedskärningar som sker i över 90, procent av landets kommuner.

Vi är snabba att stänga fristående skolor som inte lever upp till målen

Ole-Jörgen Persson:
 – Det som på riktigt är unikt med svensk skola är att alla samhällsgrupper har möjligheten att välja den skola som passar bäst för sina barn. Men det att man inte behöver köpa sig en plats i en skola, utan gör det med samhällets gemensamma pengar, det är unikt för den svenska modellen. Det tycker jag i grund och botten är bra. Problemet har ju varit att de offentliga skolorna inte visar de resultat man förväntar sig av dem. Vi är snabba att stänga fristående skolor som inte lever upp till målen. Men vi är inte lika snabba att stänga de kommunala skolorna som inte gör det. I alla de samtal jag har med föräldrar i det här området, så är den grundläggande rätten att välja den skola som passar bäst för sina barn, den är huggen i sten. Man vill göra det, den rätten ska vi inte ta ifrån människor.

Idag är det friskolan som väljer eleverna, inte eleverna som väljer skola

Kadir Kasirga:
 – När det gäller marknadsskolan och valfriheten, så måste vi komma ihåg att idag är det friskolan som väljer eleverna, inte eleverna som väljer skola.

Sedan följde en diskussion om var besluten om skolan ska fattas, lokalt eller centralt, i kommunerna eller på nationell nivå. Om man ska lyssna på politikerna eller forskarna, om skolan ska förstatligas eller fortsätta vara en kommunal angelägenhet.

Ska betygen fortsatt vara i fokus eller inte. Daniel Riazat ifrågasatte detta, eftersom det inte längre är säkert vad betygen säger.
– Elever som gått i kommunala skolor eller icke vinstdrivande friskolor har lägre betyg, än dem som gått i vinstdrivande friskolor, men de klarar sig betydligt bättre på universitet och högskolor, visar Skolverkets statistik.

Om vi är överens, varför ser det då ut som det gör?

En lång stund handlade det om språkets betydelse i förskolan och hur viktigt det är att barnen går i förskola för att lära sig svenska ordentligt. Åsikterna gick fram och tillbaka, till höger och vänster, men det lät som om politikerna i flera avseenden var överens om rätt så mycket. Så pass ofta, att Daniel Riazat till slut sade:
– Om vi är överens, varför är vi inte överens när vi ska sitta och fatta besluten? Varför ser det då ut som det gör? Det går inte att bara sitta här och säga saker som alla är överens om.

När det blev dags för publiken att ställa frågor fick moderatorn ett tufft jobb. Många föräldrar som har barn i Jacobiskolan, före detta Al Azharskolan, som nu ska stängas, satt i publiken. De ville höra vilket ansvar politikerna som sitter i Utbildningsnämnden – Claes Nyberg och Kadir Kasirga – tar för de 700 barn som nu blir utan skola och istället placeras i olika skolor över hela staden. Men föräldrarna fick samma svar som de fått i tidigare sammanhang. Beslutet angående Jacobiskolan är ett myndighetsbeslut, politikerna frånsäger sig ansvar.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Leila Trulsen var moderator under Järva röstar.
Print Friendly, PDF & Email