När Rädda Barnens kampanjvideo ”Trygghet för vem” spelades in i Kista Träff, var det flera från Järva som ville lyfta rösterna som ingen lyssnar på. 
– Många av våra medlemmar upplever islamofobi, rasprofilering och gatuvåld, så därför har vi valt att låta dessa berättelser komma fram, säger säger Sakariya Hirsi, som är vice ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund, RBUF.

– När det gäller islamofobi så har aldrig barnen fått tala om sina egna upplevelser, säger Sakariya Hirsi

Han och Hanna Thessén, som är ordförande för RBUF, arbetar tillsammans med kampanjen ”Trygghet för vem” som startade redan i oktober 2021.

De har åkt runt i hela Sverige och samlat in berättelser från barn

– Vi organiserar barn och unga och vi har många medlemmar som upplever att deras perspektiv saknas. Nu är det valår och vi vill att Sveriges makthavare verkligen lyssnar, säger Hanna Thessén.

De har åkt runt i hela Sverige och har samlat in citat och berättelser från barn. De har även skrivit ett öppet brev som ska skickas till makthavare med namnunderskrifter.

– Nu har vi varit runt i många städer och även här i Järva. Rösterna måste komma fram om misstänkliggörandet och gatuvåldet, om de skjutningar som sker. Barnen får inte glömmas bort. Får de något stöd? I skolan? Utanför? Hur går det till när en skjutning har skett? Många barn säger att det är normalt att sådant sker och det är jobbiga historier vi får höra. Därför bedriver vi den här kampanjen fram till höstens val och vi kommer även fortsatte jobba med dessa frågor efteråt, säger Sakariya.

Det är jättemånga kids här ute som inte känner sig trygga och ingen pratar om det

Samhället har misslyckats, enligt Hanna, när det kommer till trygghet.

– Vems trygghet pratar ni om?  Det är jättemånga kids här ute som inte känner sig trygga och ingen pratar om det. Vi hoppas nu kunna bjuda in makthavare till möten, för vi har många berättelser från just Järva att förmedla. Ett axplock av citat från barnen återberättas i videon, säger hon.

De vill skapa dialog och få vuxenvärlden att förstå alla deras tankar. De har även formulerat en kravlista, i ett nationellt perspektiv. 

 – Hur kan polismyndigheten utbildas i dessa frågor och hur kan de sedan kan bemöta människor på gator och torg. De måste veta vad rasprofilering är för något och att rasismen är rent strukturell, säger Sakariya Hirsi.

Alla berättelser har varit anonyma och det är flera barn från Järva som är med. 

– Det finns få studier om exempelvis islamofobi, men noll studier om hur barnen drabbas av islamofobi, och det är ett stort problem. Vi gör det här för att sätta agendan och lyfta barnens röster, säger Sakariya.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email