ICA i Akalla utifrån, en vacker, solig vinterdag.

Nu blir 4 000 – 5 000 medborgare utan dagligvaruservice i Akalla, ett område i nordvästra Stockholm, som tillkommit i miljonprogrammets efterdyning. Akalla håller på att sjunka ner i ett infrastrukturellt slukhål.

Området med 9 300 invånare är ännu inte rubricerat som ”utsatt område” av polisen.
Under valrörelsen var Magdalena Andersson med entourage här och fotvandrade, och även Karin Wanngård och andra stockholmspolitiker har varit här och bedyrat att ”vi ska satsa på Järva och tryggheten ”.

Den 24 februari stänger ICA-butiken som funnits i närmare 50 år

Den 24 februari stänger ICA-butiken som funnits i närmare 50 år och akallaborna blir utan dagligvaruservice. Vi blev tagna på sängen kan man säga, den butik som ökat sin omsättning sedan april 2022 och fått beröm internt i ICA-koncernen, klarar inte att vara kvar i undermåliga lokaler. Lokaler som enligt många andra näringsidkare i Akalla enligt uppgift varit utan underhåll och renovering sedan 1970-talet. Nedläggningen uppenbarades för oss boende i november/december 2022.

Torget och byggnaden är grönklassad och utförda av en känd arkitekt Lars Bryde 1973, med starka arkitektoniska och sociala kvaliteter. Stadens kommunala bolag Svenska Bostäder tog sin hand från den västra delen av Akalla genom att sälja ut byggnaden och låta flera av höghusen ombildas till bostadsrätter. Detta var i början av 2010-talet och enligt uppgift ska åtta olika fastighetsägare ha ägt fastigheten med ICA-butiken under de kommande åren.

Den trygghet som förloras är allvarlig för området

Under 2020-2021 har fastigheten som då ägdes av SSM köpts upp av en annan kritiserad ”bostadsutvecklare” Ilija Batljans SBB. SBB har nu ansökt hos staden att få riva fastigheten och bygga ett 6 våningshöghus med ett tidsspann på ca 7 år. En ny detaljplan förutsätts för att genomföra planen. 9 300 akallabor blir utan livsmedelsbutik tills i värsta fall 2029. Den trygghet som förloras när den centrala byggnaden med liv och rörelse försvinner är allvarlig för området. Det går stick i stäv med politikernas intentioner om Järva.

Den 19 januari genomförde Stockholms stadsbyggnadskontor ett samråd då fler än 120 kringboende chockerades över den planerade rivningen och att ICA-affären skulle upphöra. Ett antal boföreningar, som representerar fler än 1 500 hushåll, kräver i ett yttrande till Stadsbyggnadsnämnden att detaljplaneförslaget avvisas och att dagligvaruservicen inte skall tas ifrån oss kringboende.

Stockholms stad, Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden är ytterst ansvariga för den uppkomna situationen. De tre aktörerna; ICA Fastigheter AB, SBB och staden, är oeniga hur en renovering kan ske. Boutvecklaren och hyresvärden SBB är inte intresserad av ett förlängt kontrakt om SBB inte får bygga 6 våningshöghuset. ICA Fastigheter AB, som har sagt upp lokalen, vill inte stå för kostnader för en upprustning.

Nu måste stadens politiska ledning förhindra en förslumning av Akalla

Återstår för stadens och stadsdelsnämndens politiker att ta sitt ansvar. För att inte vi 9 300 Akallabor, varav en stor andel äldre personer, skall berövas vår dagligvaruservice krävs att stadens politiker förhandlar med ICA Fastigheter AB om ett förlängt kontrakt och garanterar ekonomisk kompensation för upprustning av ICA-lokalen. Det finns pengar. Svenska Bostäder gav ett överskott på över 700 miljoner kronor 2021.

Hela den så kallade planprocessen har havererat. Nu måste stadens politiska ledning ta sitt ansvar för situationen och förhindra en förslumning av Akalla. Allt annat minskar akallabornas förtroende för politiker och demokratin.

Vi förutsätter att politikerna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, liksom Stockholm stads Skönhetsråd, avstyrker förslaget till detaljplan vid nämndens sammanträde 23 februari.

Jan-Erik Gustafsson och Gunilla Bhur
Boende i Bfr Pargas och Bfr Porkala

bild på många stående besökare under samråd i Akallaskolans matsal
Den 19 januari genomförde Stockholms stadsbyggnadskontor ett samråd
Print Friendly, PDF & Email