rinkeby polishus

Polisaspiranter får för lite träning i bland annat skytte och mental träning inför aspiranttjänstgöringen. Enligt tidigare rapportering i Nyhetsbyrån Järva har polisaspiranter använt sig av övervåld. Det är en konsekvens av den bristande förberedelse de får inför tjänstgöringen, menar anonyma poliskällor.

Sebastian Garell är aspirantansvarig inom polisområde Stockholm norr och har jobbat i myndigheten i över sju år. Aspiranttjänstgöringen är den sex månader långa praktik som poliserna gör efter de första 2,5 åren av polisutbildningen.
– När studenterna kommer ut på tjänstgöringen får de först en två veckor inledande genomgång på polisstationen de är placerade på. Därefter är de klara för att komma ut och praktisera yrket som ingripandepolis och utredare, säger Sebastian Garell.

Vi har inte tillräckligt mycket praktisk träning

Annons:

En aspirant som Nyhetsbyrån Järva talat med, beskriver att hen går in i en roll när hen iklär sig polisuniformen. Hen minns en gång under veckorna på ingripandeverksamheten när hen skulle åka till ett lägenhetsbråk. Den mentala träning hen själv gjorde inför detta var att visualisera värsta tänkbara scenario innan hen gick in.
– Ett “lägenhetsbråk” kan involvera knivar och vapen, kanske till och med att någon har dött.

Aspiranten riktar kritik mot utbildningen om att det inte är tillräckligt mycket fokus på arbetet med mental träning. 
– Vi har inte tillräckligt mycket praktisk träning överlag, det är mer fokus på att studierna ska vara akademiska, säger hen.

Den tidigare polisen och polisforskaren Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot tystnadskulturen inom Polismyndigheten och deras avståndstagande till media. Han menar att det straffar sig att berätta om oegentligheter inom myndigheten. Nyhetsbyrån Järva har pratat med tre poliser, som alla vill vara anonyma. De bekräftar den tystnadskultur inom Polismyndigheten som Stefan Holgersson talar om. Vill man behålla sitt jobb är det viktigt att passa in i en särskild mall, enligt poliserna.

Tystnadskulturen inom polisen påminner om den i kriminella kretsar

Hur ska man vara då för att passa in i den mallen? Konflikträdd och extra lojal mot chefen, menar poliserna. Man ska inte säga vad man tycker, eller våga säga emot. Poliserna beskriver en tystnadskultur inom polisen som påminner om den i kriminella kretsar.
– Precis som man inte avslöjar sin son som säljer narkotika, så skyddar man kollegor som gör fel.

De menar att Polismyndigheten är en gammal organisation där förändring är svår att få till. Svårast är det att klaga på polisledningen, eftersom det nästan alltid straffar sig.
– Om man kritiserar ledningen offentligt kommer det att påverka ens karriär. Om en chef tycker att man är besvärlig, kommer det sprida sig till andra chefer, och ingen kommer vilja anställa dig.

Poliserna håller med om aspirantens uppfattning att vapen- och skjutträningen i utbildningen är bristfällig. De vet att aspiranter flera gånger använt vådaskott när inte situationen motiverat detta. Ett tillfälle som de minns särskilt, var när en aspirant sköt när det “verkligen inte var okej att skjuta”, i en stressad situation. Trots detta fick hen gå färdigt sin polisutbildning. Idag arbetar hen som polis, men inte i Järva.
– Kompetens är inte det som påverkar din befordran inom polisen, det handlar om vem du känner. Man ska vara lätt att kontrollera, påstår de.

Folk söker sig till Järva för att det är ’actionfyllt och coolt’

Anders Djurestad är biträdande lokalpolisområdeschef i Järva och har jobbat som polis sedan 1999. Han har ansvar för aspiranterna som blir placerade på polisstationen i Rinkeby och har genom åren interagerat med hundratals av dem. Han påstår sig ha hört att vissa polisaspiranter efterfrågar mer mental träning under utbildningen, men att det är något som de ständigt jobbar med i arbetsgruppen.
– Jag anser att den mentala biten är viktig. Det kan handla om egen mental förberedelse inför ett särskilt ingripande och arbetsstrukturering mellan kollegorna när man åker på ett larm. Ventilation av mående och upplevelser före och efter ett arbetspass är någonting som vi alltid ser till att ha, säger han.

Som svar på frågan om det är folk som söker sig till Järva för att de har bilden av att det är ”actionfyllt och coolt”, svarar han:
– Ja, så kan det vara i vissa fall. Vi har mycket skjutvapenvåld här i Järva, och aspiranter som har stängts av som följd av felaktig yrkeshantering, menar han.

Vidare säger han att de jobbar för att få fler kvinnliga aspiranter, det är brist på dem i Järva.
– Det är problematiskt, kåren blir betydligt mer ensidig och kan leda till en machokultur, säger han.

Esmeralda Wedin
Nanna von Essen

Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi publicerar deras granskande artiklar under sommaren.

Print Friendly, PDF & Email