Samverkansmöte med föräldrar, skolan, socialförvaltningen, polisen, Stockholms stad med flera i maj 2023.

Aulan i Rinkebyskolan var i stort sett fullsatt på lördagen när polisen bjöd in till ett möte om våldsvågen i Stockholm.
– Det är ganska lugnt just nu, men vi ser också att många unga riskerar att rekryteras till brottslighet, sade Therese Skoglund Shekarabi, från områdespolisen. 

Mötet började med en presentationsrunda, där representanter från socialtjänsten, brottsofferjouren, de lokala skolorna och polisen berättade om sin del i samarbetet. Flera av dem påpekade hur viktigt det är att ha en bra dialog med föräldrarna i området. 

Vi har ett nära samarbete med avhopparverksamheten

Annons:

Polisen känner oro inför sommaren, då flera personer från området kommer att ha avtjänat sina straff. För att de ska ha möjlighet att välja en annan väg än att fortsätta den kriminella banan behövs en stark samverkan mellan polisen, stadsdelen, civilsamhället och föräldrarna.

 – Vi har ett nära samarbete med avhopparverksamheten och andra aktörer som kan hjälpa dem. Men det är tyvärr en ganska svårmotiverad grupp, sade Therese Skoglund Shekarabi.

En representant från socialtjänsten berättade om en förestående omorganisation, där det ska bli en ny enhet som är den första linjens socialtjänst. I den första linjen ingår till exempel föräldrarådgivare, fältassistenter och skolsocionomer som arbetar med barnen i skolorna. 

Brottsofferjourens representant berättade hur de kan hjälpa både brottsoffer, vittnen till brott, och anhöriga till både offer och gärningspersoner. Till brottsofferjouren kan man komma med frågor, oro, och även få juridisk hjälp och medfölj till förhör eller rättegång. Brottsoffer är i princip alla runtomkring ett brott, utom själva gärningspersonen. Allt stöd är gratis, och det kan gälla brott som hände igår eller för tio år sedan.

Hon berättade vidare att man kan vara anonym, och att man inte måste ha gjort en polisanmälan. Man kan ringa eller besöka brottsofferjouren utan att ha bokat tid. Närmaste kontor finns i Hässelby Gård och Sundbyberg.

Alla inser hur viktigt samarbetet mellan föräldrar, skola och olika myndigheter är

Brottsofferjourens representant sade också att det kan vara bra att veta att om någon är under 18 så behåller brottsofferjouren kontakten och hänvisar samtidigt till andra relevanta hjälpinstanser, till exempel vården. 

Under mötet stod det klart att alla inser hur viktigt samarbetet mellan föräldrar, skola och olika myndigheter är, men att det behöver stärkas ytterligare.

Av de frågor som kom från föräldrar som kommit till mötet diskuterades bland annat begreppet utsatt område. En mamma sade att det känns hemskt att redan de små barnen lär sig att de bor i ett problemområde, och att det kan påverka dem negativt. 

En annan fråga var hur socialtjänsten arbetar när de omhändertar barn. Just den frågan väckte upprörda känslor, och till sist blev en grupp personer avvisade av polisen.
– Jag förstår er frustration, men det här mötet är till för föräldrarna, och ämnet är hur vi ska samarbeta på bästa sätt för att stoppa våra ungdomar från att gå in i kriminalitet, sade områdespolisen Clarissa Seidou.

En mamma ifrågasatte varför brottsofferjouren inte finns i Järva, där många brottsoffer bor. 

Svaret blev att det är svårt att hitta en lokal.


Annika Skarf

Sju personer på cen, rektorer och andra från stadsdelen.
Print Friendly, PDF & Email