Illustration: Arkitema

Enligt planförslaget är det den nuvarande markparkeringen på Fornbyvägen som ska bebyggas för att stärka gaturummet och skapa goda utemiljöer för de boende. Exakt placering och utformning av byggnaden är fortfarande under utredning.

Fastigheten kommer att inrymma 60 hyreslägenheter plus allmänna utrymmen som tvättstuga och cykelrum samt ett LSS-boende med sex lägenheter. Planen är att det nya huset ska bidra till att Fornbyvägen blir en mer aktiverad och öppen gata.

Vilket företag som ska bygga och förvalta de nya bostäderna är inte klart, men marken ägs av staden och fastighetsbolaget SBB har rättigheterna till tomten. Ett samråd för projektet ska hållas i slutet av året och därefter väntas beslut tas i december 2024.

Annons:

Källa: Stockholm växer

Print Friendly, PDF & Email