Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Khalaf Ahmed Hasan bor mittemot parkeringen vid Rinkeby centrum och ser dagligen ett återkommande problem. 
–  Det kan lätt uppfattas som att platserna till höger om parkeringsskylten inte enbart är för rörelsehindrade, och det gör att folk ställer sina bilar där, säger han. 

Boende i Rinkeby upplever att situationen vid parkeringen i centrum ställer till stora problem. Khalaf Ahmed Hasan menar att samma sak pågått i flera år. 

– Det behövs tydligare markeringar så att man kan förstå vad som gäller. Parkeringsvakten ger böter till alla bilar som står placerade där även om avgiften är betald, säger han. 

Annons:

Hur många platser som är avsedda för rörelsehindrade har visat sig vara svårbedömt

Det är Fastpartner AB som ansvarar för marken. Fastighetsbolagets förvaltare och centrumutvecklingschef Igor Borg menar att han inte kände till situationen. 

– Det är jättebra att vi får information om detta eftersom det är självklart att markeringarna vid parkeringsplatsen ska vara begripliga. Det ska vara markerat med en pil åt höger riktning som tydligt visar att tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade, säger han.

Hur många platser som är avsedda för rörelsehindrade har dock i praktiken visat sig vara svårbedömt. Både för privatpersoner och taxiförare.

”Som jag ser det är skyltningen formellt riktig enligt trafikförordningen. Pilen är riktad åt ett håll, vilket entydigt betyder att alla platser från pilens riktning och till höger är avsedda för funktionshindrade personer med tillstånd. Jag skulle säga att det gäller fyra platser, men för att tydliggöra detta ska vi sätta upp en skylt,” skriver Igor Borg efter att fått ta del av bilder från platsen.

Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email