Rinkebys borgmästare, eller kanske bättre hela ortens farsa, går i pension. Mohamed Hagi Farah har fyllt 67 och slutar som medborgarvärd i Rinkeby-Kista. Han tackades och firades av föreningslivet i Rinkeby Folkets Hus igår kväll.

Efter 20 år som medborgarvärd i stadsdelen har Mohamed Hagi Farah blivit pensionär. Alla som ville hedra honom fick inte plats i lokalen, utan många blev kvar i entrén.
 – Du är en person som motiverat och inspirerat så många av oss, därför ville vi tacka dig ordentligt, sade Amal Omar, verksamhetschef på Rinkeby Folkets Hus.

Han är en organisatör av sällan skådad rang

Annons:

Hyllningstalen till Hagi Farah ville aldrig ta slut. Han har för många somalier varit länken till det svenska samhället. Men hans engagemang når långt utanför hans egna landsmän. Oförtröttligt har Hagi Farah engagerat sig i lokalsamhället, gått på alla möten i stadsdelsnämnderna, haft järnkoll på de politiska besluten, ifrågasatt och kritiserat, uppmuntrat unga och gamla. Han är en organisatör av sällan skådad rang.

 – Han ställer kritiska frågor, men är inte emot systemet. Han föreslår istället lösningar på problemen, sade en av talarna. 

 – Det är han som startat läxhjälp för hundratals elever i Rinkeby. Och han var en av dem som grundade den stora internationella fotbollsturneringen som vi har i Rinkeby varje sommar, sade en annan.

Alla ville säga något till Hagi Farah; gamla och unga, kvinnor och män, dikter lästes till hans ära.

Han brukar säga ’om de goda är tysta tar de onda över’

 – Han brukar säga ”om de goda är tysta tar de onda över” och att vi alla måste bidra till den här världen. Han är en institution.

 – Han kommer med sin plastkasse och plockar upp ett dokument över något som är på gång i politiken. Han har fullständig koll och är en oerhörd tillgång för mig, sade Ahmed Ali Salad, socialdemokratisk ledamot i Region Stockholm.

Han kallades allt från legend, kung och förebild till Batman och pappa

Alla som ville fick skriva på lappar vad Hagi Farah hade betytt för dem. Han kallades allt från legend, kung och förebild till Batman och pappa. ”Hagi, Hagi, Hagi” skanderade de unga killarna från Rinkeby ungdomsgård längst bak i salen.

Talarna  önskade honom fortsatt långt liv, ”inshallah”. Och Mohamed Hagi Farah tänker inte sluta att vara aktiv och engagera sig. Tvärtom.
 – Nej, nu har jag mer tid. Vi måste stanna kvar och kämpa.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email