Mari Källman pläderar för fler blomsterstråk i Tensta.

Den tidigare ordföranden i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Ann-Katrin Åslund, L, ställde första frågan under frågestunden på nämndmötet på torsdagskvällen.
– Känner ni till att ni för nio år sedan kastade förslaget om att göra Kämpingeskolan till förvaltningshus på soptippen?

Över hälften av tiden, anslagen till medborgarnas frågor, gick sedan åt för att en rad representanter för de olika partierna skulle reda ut vem som gjort vad.

Första gången förslaget om att förvaltningen skulle flytta till Kämpingeskolan kom upp förkastades det av den röd-gröna majoriteten. Men senast var det den borgerliga majoriteten som sade nej och istället flyttade förvaltningen till det före detta servicehuset på Elinsborgsbacken.

Annons:

Nattfotbollen kör igång under höstlovet

Sedan var det dags för Hagi Farah. Först frågade han hur det går med nattfotbollen.

Stadsdelsdirektör Victoria Callenmark meddelade att nu ska de köra igång på fyra platser under höstlovet. Stadsdelsförvaltningen har skrivit samverkansavtal med fyra föreningar; Spånga IS ansvarar för nattfotbollen i Spångahallen, Kista SC i Ärvinge, Som United i Rinkebyhallen och BK Bussenhus i hallen i Tensta.
– Det är full fart från och med nästa vecka, sade Victoria Callenmark.

Flytten av KTH är en fråga där nämnden kan komma överens över partigränserna

När det gäller risken att KTH flyttar från Kista undrade Hagi Farah varför stadsdelsnämnden inte agerar. Nämndens ordförande Rashid Mohamed, V, försäkrade att staden har direktkontakt med KTH och diskuterar olika lösningar.
– Vi vill att grundutbildningen ska vara kvar i Kista, det är viktigt för stadsdelen och för staden, sade han.

Flytten av KTH är en fråga där nämnden kan komma överens över partigränserna.
– Om den här majoriteten tar initiativ till ett upprop i stadsdelen om vikten av att KTH stannar kvar i Kista så har ni Moderaternas fulla stöd. Ni är tydliga med att ni har makten – använd den och gör något positivt av det, sade Ole-Jörgen Persson.

Och han fick medhåll från Patrick Amofah, C.

Hur mycket extra pengar satsar ni på Fokus Järva?

Mohamed Hagi Farah ville också ha besked om budgeten:
– Hur mycket extra pengar satsar ni på Fokus Järva? Vi vill veta i procent, hur mycket i plånboken?

Rashid Mohamed försäkrade att så mycket pengar som Järva får nu har stadsdelen aldrig haft, i siffror ungefär fem procents höjning.

När det gäller de återkommande problemen med trängsel på buss 179 fick Hagi Farah inga riktiga svar. Elvir Kazinic, S, försäkrade att de ”jobbar stenhårt”, men konstaterade att Regionen har en mycket svår ekonomisk situation.

Polisen tycker att planteringslådorna ”skymmer sikten” för deras övervakningskameror

Frågan om rivningen av ”muren” i Tensta, planteringslådorna ovanpå Elicias kiosk, kom också upp. Det har framkommit att det är Polisen som tycker att planteringslådorna ”skymmer sikten” för deras övervakningskameror. Victoria Callenmark förklarade mer ingående historien bakom rivningen, som kallas renovering:
– 2021 gjordes omfattande insatser för att förbättra miljön på Tenstaplan och redan då fanns det med att ”muren” skulle bort. Av olika skäl hann man inte med, och därför görs det nu.

Hon sade att vid en trygghetsinventering har den här platsen identifierats som otrygg och hon bekräftar att polisen behöver bättre sikt.
– Tensta riskerar att bli en ”öppen drogscen” och här är det arkitekturen som drabbas för att säkerställa att det inte finns gömställen för droger.

Det finns hundratals olika platser för att gömma droger

Mario Castillo-Belmar, själv landskapsarkitekt som har protesterat mot ”renoveringen”.
– Vi litar på polisen, men om vi börjar riva betongen för att polisen, eller vem som helst med lite makt, säger att den ska bort, då handlar det om mycket mer än bara sikt. Brottsligheten kommer och går, men arkitekturen består. Det finns hundratals olika platser för att gömma droger.

Ole-Jörgen Persson, M, igen:
– Med lite välvilja och smidighet både från staden och polisen, så hade man kunnat lösa det här på ett annat sätt. Jag tror inte att den här rivningen skulle öka tryggheten, det är andra saker som behövs i så fall.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email