Kamp mot marknadshyror och parkeringseländet som väntar när garagen i Husby ska byggas om till bostäder. Det var några frågor som stod på dagordningen när Norra Järva stadsdelsråd sammanträdde härom kvällen.

Regeringen hotar att införa marknadshyror med fri hyressättning i nyproduktion, och det leder också till drastiska hyreshöjningar efter renoveringar. Vid försäljningen till tyska Vonovia gjorde Hembla en vinst på mer än sex miljoner kronor, eller 288 000 kronor per lägenhet. Här på Järvafältet där Hembla är en stor aktör ser man redan idag hur vi hyresgäster får stå för notan i form av uselt underhåll och enorma hyreshöjningar efter styckvisa fuskrenoveringar.

Möte onsdagen den 5 februari i Folkets Husby

Norra Järva stadsdelsråd kallar därför till ett möte onsdagen den 5 februari kl 18 i Folkets Husby. Medarrangörer är föreningen Ort till ort och Hyresgästföreningens Järvastyrelse. Utom Järvabor kommer från Hyresgästföreningen ordförande i Region Stockholm, Simon Safari och förra fastighetsborgarrådet Ann-Margrethe Livh. Från fackföreningen Seko kommer ordföranden i Stockholm, Monika Roll, att medverka i mötet.

Välfärdsalliansen protesterar i april

Mötet i Folkets Husby är också en upptakt till en landsomfattande protestdag den 18 april, som stadsdelsrådet tänker delta i och som initierats av Hyresgästföreningen i Västsverige och som även HF:s Stockholmsregion ställt sig bakom. Då kommer fackliga organisationer, miljörörelsen och Välfärdsalliansen att demonstrera mot försämrat anställningsskydd, marknadshyror och nedmontering av välfärden runtom i hela Sverige.

Parkeringskaos

En annan fråga som engagerar är de planerade ombyggnaderna av parkeringshusen i Husby till bostäder. Det handlar om ett tiotal parkeringsdäck med garage, med början nu i vår på Trondheimsgatan närmast Husby gård. De som har garageplatser där har redan blivit uppsagda. En del har fått garageplats någon annanstans medan andra hänvisats till en osäker tillvaro på gatan, där det dessutom ofta är parkeringsförbud. Ovissheten är stor om vad som kommer att hända och hur det blir med garageplatser när de nya bostadshusen står färdiga.

Folk undrar också hur vi ska kunna sortera våra sopor om och när soprummet i parkeringshuset försvinner. Stadsdelsrådet har krävt att Svenska bostäder ska ordna ett möte så att hyresgästerna kan framställa sina synpunkter och får svar på sina frågor. Svenska bostäder har hittills ställt sig avvisande, men stadsdelsrådet fortsätter kräva ett möte. Även Hembla har parkeringshus som planeras byggas om till bostäder.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email