Utrikesfödda kvinnor drabbas hårdast av de stora ekonomiska klyftorna i staden, enligt ny rapport. I Mammarapporten – vägen mot ett jämställt Stockholm beskrives kvinnors vardag utifrån tre områden nämligen ekonomi, våld och folkhälsa.

I rapporten framkommer också att långtidsarbetslösheten bland kvinnor ökat, särskilt för utrikesfödda kvinnor. Dessutom har kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg höga sjukskrivningstal. Enligt Mammarapporten visar sig social och ekonomisk ojämlikhet i form av ökade hälsoklyftor.  

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att år 2021 var 81 procent av kvinnorna som utsattes för misshandelsbrott bekanta med förövaren. Rapporten påpekar att det är svårt för våldsutsatta kvinnor att få bostad efter att ha lämnat en farlig situation. Kvinnor med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld. I Stockholm finns ingen bostadsgaranti och det är långa köer för hyresrätter.

Annons:

Mammarapporten som sammanställts av Feministiskt initiativ ger 15 förslag på åtgärder, därav bland annat att tillsätta en haverikommission varje gång en kvinna mördas och att slopa egenavgiften för skyddat boende.

Lul Warsame 
Foto: Unsplash

 

 

Print Friendly, PDF & Email