tre kvinnor i gula reflexvästar med texten hälsoinformatör

Hälsoinformatörernas arbete har gjort skillnad under pandemin, konstaterar region Stockholm. Under 2022 kommer därför satsningen utökas till fler områden och omfatta fler sjukdomar än covid-19.

– Hälsoinformatörerna har gjort ovärderliga insatser under Covid-19-pandemin och även nu fortsatt kring att få människor att förstå varför det är viktigt att vaccinera sig. Hälsoinformatörerna finns där befolkningen finns och deltar i de sociala sammanhangen på ett annat sätt än vad den vanliga vården har möjlighet att göra och fungerar då som en länk mellan vården och befolkningen, säger Christine Lorne, Folkhälsoberedningens ordförande i ett pressmeddelande.

30 timanställda hälsoinformatörer talar tillsammans 20 olika språk

Annons:

Just nu har regionen drygt 30 timanställda hälsoinformatörer som tillsammans talar 20 olika språk. De arbetar i anslutning till vaccinationsbussarna som regelbundet finns tillgängliga i Järva och andra stockholmsförorter. För att nå ut till ungdomar finns de även på sociala medier och besöker ungdomsgårdar.

Tre miljoner kronor kommer regionen satsa på hälsoinformatörer under 2022, det är en miljon mer än under 2021. Tanken är att de ska informera om fler sjukdomar än covid-19 och uppmana folk att söka vård i tid. Som exempel nämner Christine Lorne cancersjukdomar och vikten av att göra mammografi.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email
Annons: