Platsen du bor på är viktig för hur många chanser du får

Insändare

Segregationen är ett hot mot samhällets utveckling. Den diskriminering och rasism som vi ser idag, och som ibland kan ta sig våldsamma uttryck, beror på segregationen som finns i vårt samhälle.

Det finns en undersökning från 1990-talet som visar att segregationen har ökat i Sverige och detta ledde till att skillnaderna mellan hög- och låginkomsttagare växte. Än idag är platsen du bor på viktig för hur många chanser och möjligheter du får.

En anledning till segregationen är brist på resurser. Staten investerar skattepengar i meningslösa satsningar utan att någon ställs till svars. Staten borde satsa pengar på skolor istället för att till exempel ge skadestånd till brottslingar. En bra utbildning kommer minska brott och kriminalitet. Det är viktigt att staten arbetar förebyggande i skolan för en långsiktig utveckling.

De framställer invandrarna enbart som samhällsproblem

Ett annat skäl till segregationen är den skräckpropaganda som tidningarna och media skapar och sprider genom att förstora invandrares brott och även avslöja deras identitet. De framställer invandrarna enbart som samhällsproblem. Konsekvensen av detta leder till att oron och känslan av otrygghet växer. Svenskarna blir rädda för invandrare och tror att invandrarna är den största anledningen till brottsligheten i samhället. Trots att det enligt kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki inte finns något ”enkelt samband mellan ökad invandring och antalet brott”.

Självklart finns det politiker som kämpar mot segregationen, men vi ska veta att det finns ett parti som SD. Enligt deras ideologi, “var man på sin plats”, vill de inte ta emot flyktingar. Sverigedemokraterna ser bara invandrare som problem och vill bara ha ett samhälle med svenskar.

Invandrarna får en känsla av att inte höra till samhället

Den viktigaste nyckeln till det svenska samhället är språket, så om migrationsverket ger möjlighet för asylsökande att lära sig språket från den dagen de söker asyl, eller skickar dem till svenska områden, så hjälper det invandrarna att integrera sig snabbare.

Avslutningsvis är segregationen ett stort hinder för vår samhällsutveckling, den är ett hot som splittrar samhället och skiljer människor ifrån varandra. När människor delas upp i ett ”vi” och ”dom” skadas samhällets utveckling. Invandrarna får en känsla av att inte höra till samhället och denna känsla förhindrar dem att kunna integreras. Men samhället kan liknas vid människor i en båt. För att båten inte ska sjunka måste vi alla kämpa tillsammans och backa varandra. På samma sätt måste vi tillsammans kämpa för gemensamt mål och det är VÅR samhällsutveckling.

Hana Husseini, elev i åk 8 på Järvaskolan
Bild:Henryk Kotowski
Print Friendly, PDF & Email